Tájékoztató a Záróvizsgáról 2020. június 5.

Tisztelt Hallgatók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a rendkívüli helyzetre tekintettel a 2019-20-as tanév II. félévében a Kommunikáció- és Médiatudományi Intézet záróvizsgájának rendjéről Neptunon küldtünk üzenetet Önöknek. Kérjük, hogy figyeljék és olvassák el az üzeneteket.

 

A záróvizsgázó hallgatóknak az alábbi nyilatkozatot kell kitölteniük és aláírva visszaküldeniük, mely letölthető ITT:

Záróvizsga nyilatkozat

Alulírott ........................................ (név) ...................... (Neptun kód) ................................ szakos .......................... szakirányos ...................tagozatos hallgató vagyok.
Elérhetőségeim a következők
Telefonszám:
E-mail cím:
Ezen telefonszámon és e-mail címen a záróvizsga alatt elérhető vagyok, kérem, amennyiben az elektronikus vizsga során hálózati adatátviteli hiba történne, akkor a fenti telefonszámon vegyék fel velem a kapcsolatot. A Neptun rendszerben is ez szerepel az elérhetőségeimnél.

Nyilatkozom arról, hogy a Kar által nyilvánosságra hozott, a hallgatói személyes jelenlétet nem igénylő vizsgázásról szóló tájékoztatóban foglaltakat megismertem és megértettem. Kijelentem, hogy a jelen vizsgarendszerbe a saját felhasználónevemmel (Neptun kódommal) és jelszavammal jelentkeztem be, és a vizsgát a saját nevemben teszem le. Elismerem, hogy a vizsgarendszer kezeléséről megfelelő tájékoztatást kaptam, valamint kijelentem, hogy a vizsgarendszer használatát ismerem és a működtetéshez szükséges technikai feltételeket megteremtettem. Kijelentem továbbá, hogy a vizsga során semmilyen meg nem engedett segítséget nem veszek igénybe, a válaszok a saját tudásomat tükrözik. Elfogadom, hogy amennyiben a későbbiekben ennek ellenkezője bizonyosodik be, akkor a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, valamint a Fegyelmi és Kártérítési szabályzat vonatkozó rendelkezései értelmében ez elégtelen vizsgajegyet eredményez, és fegyelmi eljárás indulhat velem szemben.
Nyilatkozom arról, hogy a záróvizsgák hallgatói személyes jelenlétet nem igénylő lebonyolításának eljárásrendjéről szóló Egyetemi Tanácsi határozatot elolvastam, a benne foglaltakat magamra nézve kötelezőnek ismerem el. Tisztában vagyok a személyes jelenlétet nem igénylő záróvizsgához kapcsolódó kötelezettségeimmel és jogaimmal.
(http://ppke.hu/aktualis/aktualitasok/zarovizsgak-eljarasrendje)

Dátum:

....................................................., 2020. .........

Aláírás:
................................................................................

 

Sikeres vizsgázást kívánunk mindenkinek!

Kommunikáció- És Médiatudományi Intézet

x