TDK 2019 tavaszán - Kommunnikáció- és Médiatudmányi Intézet 2018. október 19.

Felhívás a Kommunikáció- és Médiatudomány Intézet Tudományos Diákköri Konferenciájára

                                       

 

 

 

 

 

A 2019.tavaszán megrendezésre kerülő XXXIV. OTDK előfordulójaként
várjuk hallgatóink munkáit

    - Média- és kommunikációtudomány

      valamint

    - Vizuális kultúra témakörben.

A 20-30 oldalas, önálló kutatáson alapuló pályamunkák benyújtási határideje: 2018.november 20. szilczl.dora@btk.ppke.hu emailcímre megküldve.

Az intézeti forduló és eredményhirdetés: november 29.

Az OTDK-ról részletesen olvashatnak a www.otdk.hu honlapon, további felvilágosítás a megadott emailcímen.

x