Vallási sokféleség és vallási reprezentációk korunkban 2019. május 3.

A Kommunikáció- és Médiatudományi Intézet konferenciája és nemzetközi szakmai műhelytalálkozója.

Időpont és helyszín: 2019. május 9. (csütörtök) 12.30–17.00
Tárogató út, 010-es terem

A kulturális mezőben, annak részeként, vagy egy adott kultúra legbelső lényegeként – a vallási sokféleség ténye mindenesetre annyira alapvető jellemzőjévé vált korunknak, hogy körültekintő tudományos megközelítést igényel. Abból a tényből ugyanis, hogy sokféle vallás létezik egymás mellett, számos eltérő következtetés levonható. Kiöli-e korunk emberéből a vallási érzékenységet a sokféleség tapasztalata? Érdemes-e egyenrangúnak és egyformának tekintenünk az összes vallást? Milyen formában jelenítik meg, képviselik, vagy kezdik ki a vallásokat a médiumok? A kulturális, társadalmi terekben, a nyilvánosság erőtereiben hol és milyen előjellel találkozik korunk embere vallási jelenségekkel? A konferencia ezekre és hasonló kérdésekre keres választ.

A külföldi főelőadók, Francis Clooney SJ (Harvard Egyetem, Cambridge - Massachusetts), Patsch Ferenc (Pápai Gergely Egyetem, Róma), Viktor Khrul (Lomonoszov Egyetem, Moszkva) az Egyesült Államok, Olaszország és Oroszország perspektívájából közelíti meg a kérdést, mindezt elsősorban az indiai hagyományok, illetve a különböző keresztény egyházak, a kultúraköziség és a médiatudomány összefüggésében. A további magyar előadások bölcseleti, kommunikáció- és médiatudományi, teológiai és vallástudományi szempontból egészítik ki a főelőadók megállapításait.

A program egy konferenciát és egy félnapos nemzetközi műhelytalálkozót foglal magában, melyek keretében sor kerül az előadók és az érdeklődők téma kapcsán kialakuló szakmai eszmecseréire – egy hosszabb távú újabb nemzetközi együttműködés reményében. A konferencia anyaga nemzetközi összefogás révén kötet formájában is megjelenik majd a PPKE BTK Kommunikáció- és Médiatudomány Intézete Vallás – média – nyilvánosság kutatócsoportjának sorozatában.


A konferencia előadásai:

 • 12.40–12.40 Megnyitó
 • 12.40 –13.20 Francis Clooney SJ (Harvard Egyetem, Cambridge – Massachusetts): Vallási sokféleség, spirituális átalakulás a hagyományok találkozásában
 • 13.20–14.00 Viktor Khrul (Lomonoszov Egyetem, Moszkva): Ortodoxia és katolicitás Oroszországban
 • 14.00– 14.20 Diskurzus
 • 14.20–14.40 Szünet
 • 14.40–15.05 Patsch Ferenc (Pápai Gergely Egyetem, Róma): A hitközi és médiatikus pluralizmus
 • 15.05–15.30 Mezei Balázs (PPKE BTK): A vallási pluralizmus genealógiája
 • 15.30–15.50 Andok Mónika (PPKE BTK): Média, vallás és nyilvánosság: nemzetközi trendek és magyar kutatások
 • 15.50–16.10 Görföl Tibor (PPHF): A komparatív teológia körvonalai
 • 16.10–16.30 Lázár Kovács Ákos (PPKE BTK): Vallás nélküli transzcendencia a kulturális kommunikációban
 • 16.30–16.50 Diskurzus


A program ingyenes, a részvétel regisztrációt nem igényel.

 

 

 

 

x