Dr. Bognár Bulcsu

Docens

e-mail: bognar.bulcsu@btk.ppke.hu

Végzettség

2012 habilitáció szociológia tudományokban a Társadalmi integráció és a részrendszerek önreferencialitása (A luhmanni társadalomelmélet és lehetséges szociológiai alkalmazásai) című habilitációs dolgozattal (ELTE Társadalomtudományi Kar)

2003 PhD fokozat az Egy parasztpolitikus szociológiája. Erdei szociográfiáinak társadalomszemléle (1931-1944) című disszertációval (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

2001 doktori abszolutórium és doktori szigorlat

1997-2000 társadalomtörténeti doktori program (ELTE BTK, Gazdaság- és Társadalomtörténet Tanszék)

1997 szociológus diploma történetszociológiai betétlappal (ELTE Szociológiai Intézet)

1995 német szakos nyelv- és irodalomtanár (Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola)

1992 általános iskolai történelem tanár (Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola)

Tudományos fokozat
PhD.

Nyelvismeret
német felsőfok
angol C típusú középfok

Ösztöndíjak, külföldi tanulmányok
2004-2007-ben a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Posztdoktori Ösztöndíja
2002/2003 egy éves kutatói ösztöndíj a XX. Század Intézettől Erdei Ferenc társadalomelméletnek vizsgálatára
1998/99-es tanévben angliai posztgraduális kutatói ösztöndíj (Soros Alapítvány) a University of Leicester-en a társadalmi nagycsoportok történetszociológiai vizsgálatának tárgyában
1998 ausztriai nyári kutatói ösztöndíj (Bécs) a középrétegek életvilágának kvalitatív módszerekkel való kutatására (Osztrák-Magyar Akció Alapítvány)
1997 ausztriai nyári kutatói ösztöndíj (Graz) a két világháború közötti középrétegek kutatására (Osztrák-Magyar Akció Alapítvány)
1993 hat hónapos kutatói ösztöndíj a Soros Alapítványtól a dualizmuskori társadalomszerkezet kutatására

Bognár Bulcsu online publikációs jegyzéke

 

x