Dr. Ujvári Hedvig

Dr. habil. Ujvári Hedvig

egyetemi docens

E-mail: ujvari.hedvig@btk.ppke.hu

Felsőoktatásban végzett tevékenység
2003-tól:
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Intézetének főállású oktatója (egyetemi adjunktus)
2002 – 2003:
oktatói tevékenység az ELTE Fordító- és Tolmácsképző Központjában (gazdasági szaknyelv)
1999 – 2002:
oktatói tevékenység a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Német Nyelv- és Irodalom Tanszékének budapesti kihelyezett tagozatán
1999 – 2004:
a Budapester Zeitung című német nyelvű gazdasági hetilap külső munkatársa, majd a turizmus rovat vezetője
1997 – 2002:
oktatói tevékenység a Kereskedelmi, Vendéglátói és Idegenforgalmi Főiskolán (2000-től: Budapesti Gazdasági Főiskola) a BGF Nyelvvizsga és Továbbképző Központjának akkreditált vizsgáztatója

Felsőfokú képzés
2004:
Ph.D-fokozat / ELTE, irodalomtudomány, német nyelvű irodalmak szakterület
2002 – 2004:
Andrássy Gyula Német Nyelvű Egyetem, Nemzetközi gazdasági (és üzleti) kapcsolatok – nemzetközi vállalkozások Diplomácia szakirány;
végzettség: egyetemi szakközgazdász, nemzetközi gazdasági és üzleti kapcsolatok szakon/ Master of International Economic Affairs (M. A.)
2002:
gazdasági szakfordítói vizsga (magyar–német)
1988 – 1993:
József Attila Tudományegyetem Szeged, magyar–német szak (részképzések: Greifswald, Bécs)

Kutatási területek
A magyarországi német nyelvű sajtó története a kiegyezéstől 1918-ig
Magyar–német(nyelvű) kultúrkapcsolatok
A magyar irodalom német nyelvű recepciója a 19–20. században
Max Nordau írói és újságírói tevékenysége

Ösztöndíjak, díjak
2008: DAAD posztdoktori ösztöndíj (Berlin/ Potsdam (3 hónap)
2007: Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány "Klebelsberg Kuno Emlékére" szakalapítvány támogatása [könyvkiadás előkészítése]
2007: Magyar Állami Eötvös József Ösztöndíj (Bécs, 3 hónap)
2006: Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány "Klebelsberg Kuno Emlékére" szakalapítvány támogatása [könyvkiadás előkészítése]
2005 – 2006: Habsburg-kori Kutatások Közalapítvány ösztöndíja (9 hónap)
2005 – 2006: LAPKER kutatási ösztöndíj; 'Témakutatás' kategória I. helyezettje (éves)
2005: Karl-Rath-díj
2003 – 2004: Osztrák-Magyar Akció Alapítvány ösztöndíja (két szemeszter)
2002 – 2003: Osztrák-Magyar Akció Alapítvány ösztöndíja (két szemeszter)
2002: Brüsszeli tanulmányút (EU-intézményeknél, posztgrad. tan. keretében) Berlini és grazi tanulmányút (PhD-program keretében)
1993 – 1994: DAAD-ösztöndíj, Ludwig-Maximilians-Universität München (két szemeszter)
1991 – 1992: ÖAD-ösztöndíj, Wiener Universität (egy szemeszter)
1989: Ernst-Moriz-Arndt-Universität Greifswald (egy szemeszter)

Nyelvtudás
német, angol (mindkettő felsőfok, "C" típusú nyelvvizsga)

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ujvári Hedvig online publikációs jegyzéke

 

x