Képzési rendszer

 

A többciklusú képzési rendszer

2006 szeptemberétıl új rendszerben indult el a felsıoktatás Magyarországon. Az úgynevezett „Bolognai folyamat” amelynek nyilatkozatát 1999-ben Magyarország is aláírta, egységes Európai Felsıoktatási Térség megteremtését tőzte ki célul. Az alapvetı törekvés az, hogy egységes elvek alapján az egész életen át tartó tanulás jegyében megteremtsék a két ciklusú képzési rendszert (amelyhez harmadik ciklusként kapcsolódik a doktori képzés).

Ebben a rendszerben a diplomák Európa-szerte kölcsönösen elismerhetık, a hallgatói és oktatói mobilitás kiszélesedik (ezt segíti a megfelelı kredit rendszer), és lehetıvé teszi egy versenyképes, tudásalapú Európa kialakulását.

Az első képzési ciklus,
amelyet nemzetközileg bachelor-nak ismernek, és magyar elnevezéssel alapképzésnek (BA-nak) hívunk, 3 éves (hat szemeszteres, 180 kredites) idıtartamú képzés.

A második képzési ciklus,
amelyet a nemzetközi terminológiában master-nak, magyar elnevezéssel mesterképzésnek (MA-nak) hívunk, az alapképzés utáni, arra épülı, 2 éves (négy szemeszteres, 120 kredites) idıtartamú képzés.

A harmadik képzési ciklus (doktori képzés)
a mesterképzés utáni, arra épülı 3 éves (6 szemeszteres, 180 kredites) képzés, amely tudományos (illetve mővészeti) képzést nyújt, és doktori fokozat (PhD, illetve DLA) megszerzésére készít fel.

Képzési ciklus

Képzési keret idő

Kreditmennyiség

BA

3 év (6 félév)

180

MA

2 év (4 félév)

120

PhD

3 év (6 félév)

180

 

Bemutatjuk az Újságírás specializációt (Nyomtatott és elektronikus média) (BA):

Bemutatjuk a Közkapcsolatok specializációt (PR) (BA):

 
Bemutatjuk a Film és videótanulmányok specializációt (BA):

Bemutatjuk a Kommunikáció és médiatudomány szakot (MA):

x