Film-videó

Film és videó tanulmányok szakirány

SZAKMA

Napjainkban az audiovizuális tartalmak behálózzák hétköznapjainkat. A mozgóképkészítés 120 éve alatt sosem készült még annyi film, sosem ért minket annyi audiovizuális inger, mint a 21. században. Jelentős szerepet játszik ebben a mozgóképkészítés technikai leegyszerűsödése, olcsóbbá válása, amelynek köszönhetően mára gyakorlatilag bárki előállíthat mozgóképes tartalmat. Ugyanezen okból kifolyólag a mozgóképfogyasztás mára már régen nem csak a filmszínházak, televíziókészülékek körére korlátozódik. A legújabb technikai fejlesztések, a telekommunikáció fejlődése, az internet térhódítása lehetővé teszi az azonnali filmkészítés és –fogyasztás lehetőségét. Legyen a kezünkben professzionális kamera, okostelefon, vagy akár tablet, bárkiből lehet filmkészítő, és minden pillanatban fogyasztjuk is az előállított tartalmakat, akár öntudatlanul, a világhálón, közösségi oldalakon szörfözve.

KÉPZÉS

Pontosan a megnyíló lehetőségek szinte végtelennek ható tárháza miatt értékelődik fel a film-videó szakirány, ahol a tanuló hallgatók alapos elméleti és gyakorlati képzés keretében sajátíthatják el a multimédiás képrögzítés, műsorkészítés alapjait – különös tekintettel a dokumentum, a fikciós és az experimentális műfajok vonatkozásában. Áttekintést kapnak a magyar- és egyetemes filmtörténet alakulásáról, a filmtörténet filmelméleti, -kritikai alakulásáról, amely segíti a kritikai érzékenység kialakítását. Képzést kapnak a filmnyelv sajátos kifejezésmód elsajátítására, forgatókönyvírói alapismeretekre. Tanulmányaik alatt publikált filmek elkészítésével készülnek fel a különböző csatornáknál, internetes portáloknál és stúdióknál rájuk váró feladatok pontos és szakszerű elvégzésére. Önálló ismereteket szereznek az operatőri, vágói, szerkesztői és rendezői munkából.

KÉPESSÉGEK ÉS HIVATÁS

Az itt megszerzett tudással a hallgató képessé válik a mozgóképes tartalmak differenciálására, esztétikai, ízlésbeli fejlődésével minőségi különbséget tud tenni a rázúduló mozgóképáradatban. A filmkészítésre fogékony hallgatók pedig olyan tudást szereznek, amellyel szakavatott szemmel tudnak mozgóképes tartalmakat előállítani, és képesek lesznek a különféle eszközök szakszerűbb használatára. Tudásbázisuk alkalmassá teszik, hogy bármely médiafelületen el tudjanak helyezkedni. Tanulmányaik alatt publikált filmek elkészítésével (különösen is az Intézet internetes MédiaKapuján) készülnek fel a különböző csatornáknál, stúdióknál rájuk váró feladatok pontos és szakszerű elvégzésére. BA tanulmányaik zárásaként projektmunka elkészítésével tesznek tanúbizonyságot képességeikről.

x