Rádiós-és televíziós újságírás

Rádiós és televíziós újságírás szakirány

SZAKMA

A média világának rohamos átalakulását éljük. Korábban elképzelhetetlen gyorsasággal építjük kapcsolatainkat, soha nem látott mennyiségű információt dolgozunk fel nap, mint nap. Van azonban, ami nem változik: a befogadás két legfontosabb eszköze a látásunk és a hallásunk. Így számunkra, akik hiszünk a rádiózás és a televíziózás varázslatos világában, kétség sem férhet hozzá, hogy e két médium még hosszú évtizedeken keresztül meghatározó tényezője lesz a mediatizált információ megszerzésének. A rádiós és televíziós újságírás szakirány a hagyományos elektronikus média (multimédia) iránt érdeklődőknek biztosít kiemelkedő infrastruktúrát (rádió- és televízió-stúdiót), magas színvonalú elméleti és gyakorlati kurzusokat, szakmai gyakorlati helyeket. A szakirányt választók jó eséllyel indulnak a munkaerőpiacon, mert alaposan megismerik a média működését, magabiztosan használják az itt elsajátított tudást, készségeket, képességeket. Tisztában vannak vele, hogy a nyilvánosság nem csak lehetőség, hanem felelősség is egyben. A szakirányt végző hallgató megtanulja, hogyan kell a rádió és a televízió eszközeivel színvonalasan és hitelesen tájékoztatni, a kultúra értékeit közvetíteni, valamint a jövő nemzedékeit nevelni és szórakoztatni, egyszóval etikus szakmai magatartást tanúsítani.

KÉPESSÉGEK

A Pázmány Rádió és a Pázmány Televízió a szakirány hallgatói számára lehetőséget teremt a tanulásra és a szakma legfontosabb ismereteinek elsajátítására. A katolikus szellemiséget és értékrendet szem előtt tartva teret engednek a szabad alkotóképesség kiteljesedésének, ezzel segítve az egyéni és kollektív fejlődést egyaránt. A rádió és a televízió egyedisége az egyéni készségekben, képességekben, a kreatív kezdeményezésekben rejlik, mely a személyes motiváció mellett a sokszínűséget is garantálja, hiszen mindenki azzal járul hozzá a sikerhez, amivel a legtöbbet és a legjobbat képes nyújtani. Alkalmat teremtenek a közösségépítésre, egymás megismerésére, továbbá szakmai kapcsolatok kiépítésére. Ezen túlmenően pedig értéknek tartják az együttműködő, egymást segítő közösség kialakítását, hiszen a Pázmány Rádió és a Pázmány Televízió nemcsak egy önmagába és önmagáért létező, hanem a szakirányt, valamint az Intézetet és az egyetem egészét is reprezentáló médium.

KÉPZÉS

Mindezek megvalósításához iránytűként szolgál az az érték- és normarendszer, melyet a Pázmány Péter Katolikus Egyetem a képzésein keresztül a hallgatók számára átadni, a külvilág felé pedig kommunikálni kíván. Ennek gyakorlatba való átültetése érdekében a szakirány oktatói és hallgatói az egyetem szellemiségének jegyében látják el felelősségteljes munkájukat. A Pázmány Rádió és a Pázmány Televízió elvárása szerkesztői felé, hogy a műsorszerkesztés folyamatában a kulturált és egyetemistához méltó megnyilvánulásokra szorítkozzanak, hiszen a kamera, ill. a mikrofon előtt ülve minden esetben a Pázmány Péter Katolikus Egyetemet képviselik. A szakirány vezetése egy olyan jövőben gondolkodik, ahol az oktatás a médiakonvergencia és a digitalizáció összes technológiai lehetőségét kihasználva segíti a diákok szakmai előmenetelét. Hallgatóink az utóbbi években számos elismerést szereztek maguknak és az Intézetnek: MAKÚSZ különdíj, DÚE Diákújságíró pályázat 1., 2., 3. helyezés stb. Büszkék vagyunk rá, hogy az ország legkülönbözőbb pontjain dolgoznak pázmányosok rádió- és televízió-stúdiókban, -szerkesztőségekben akár a kereskedelmi, akár a közszolgálati média területén.

HIVATÁS

A szakirányos médiumokat egy olyan centrum részeként képzeljük el, amely a modern tömegkommunikáció nyújtotta mindenfajta lehetőséget megragad, az így létrehozott szinergiát pedig arra használja fel, hogy kialakítsa a leendő rádiós és televíziós újságírók hivatástudatát, velük közösen egyetemünket a magyarországi médiaoktatás meghatározó és integráns elemévé tegye. A szakirány távlati célja, hogy olyan szakmai ismeretet és gyakorlatot biztosítson a hallgatói számára, amely hozzásegíti őket az sikeres elhelyezkedéshez, valamint ahhoz, hogy a szakma iránt érzett elhivatottság és alázat a rádiós és televíziós újságírás legkiválóbb képviselőivé tegye őket, építve ezzel az egyetem hírnevét is.

x