Újságírás

Újságírás szakirány (Nyomtatott és on-line sajtó)

SZAKMA

A 21. század elején az újságírói szakma átalakulóban van. A folyamat izgalmas, nem mentes a kihívásoktól. A technológiai fejlődés, az okostelefonok, táblagépek és a médiakonvergencia új hátteret ad, lényegében digitalizálja az információs, tájékoztató-           orientáló szakmákat. A közösségi média, a web 2.0 világában is komoly újságírói potenciál rejlik. A PPKE kommunikáció szakán úgy gondoljuk, az újságírói szakma nem tűnik el, mert mindig szükség lesz olyan szakemberekre, akik professzionális módon tájékoztatják a szűkebb vagy tágabb nyilvánosságot. Akik tisztában vannak a hírek, a mögöttük feltárható folyamatok valódi súlyával és képesek összefüggésükben látni az eseményeket, akár lokális akár globális szinten.

KÉPESSÉGEK

Csupán két dolog kell ahhoz, hogy valaki jó újságíró legyen: kíváncsiság és kitartás. Örök és természetes kíváncsiság: milyenek az emberek, hogyan viselkednek, döntenek, irányítanak?   Hogyan működnek a dolgok, kik és milyen történeteket mesélnek a háttérben? Melyek az igazán fontos dolgok, vélemények? És persze kitartás is kell, mert az igazi válaszok lassan érkeznek. Minden egyéb újságírói készség – tanulható, tanítható. S az újságírás szakirányon meg is tanítunk mindenkit jól, kifejezően, műfajban és főleg időre írni. Megtanítjuk, hogyan kell szelektálni az események, vélemények közül, hogyan kell szerkeszteni; vezetni az            olvasó tekintetét, gondolatát; támpontokat adni a befogadó mérlegeléseihez. Orientálni és párbeszédben maradni az olvasókkal.

KÉPZÉS

Az újságírás szakirány alapítója, Speidl Zoltán tanár úr, akinek keze alól az elmúlt években több Junior Príma-díjas újságíró is kikerült szakirányunkról. A 2012-es tanév óta a képzésben nagyobb súlyt kapott a digitális újságírás, online újságírás és a portálszerkesztés. Az időbeli egyezés jelzésértékű – 2012 decemberében jelent meg a Newsweek utolsó nyomtatott száma, 2013-tól már csak digitális formában jelenik meg. A technológiai változásra a képzési struktúrában is reagálnunk kellett. Az új szakirányos előadásokon a hallgatók megismerkednek a nemzetközi és a magyar sajtórendszerrel, a vezető külföldi és magyar lapokkal. Bepillantást nyernek az újságszerkesztés a szerkesztőségi munka menetébe, a hírgyűjtéstől kezdve a  szelekción át egészen az elrendezésig. A sajtónyelvi kérdések mellett az etikai, jogi oldal bemutatására is nagy súlyt helyezünk. Fontosak a sajtóműfaji órák, a projekt és a szakmai gyakorlat is.

HIVATÁS

Az újságíró nem teszi le délután négykor a tollat; aki ezt az utat választja, az reggel, délben, este (sőt még álmában is): újságíró. A nyilvánosság iránti elkötelezettség és felelősség vezeti. Olyan hivatás ez, mely mindig kreativitásra ösztönöz, az új felé visz és nyitottá tesz a világra és a többi emberre. Rendkívül változatos, új ismereteket, ismeretségeket hoz és kiteljesít. Az itt szerzett tudás jól hasznosítható a média világában éppúgy mint a tágabb kommunikációs szakmák körében.

x