Kommunikációelméleti etalonvizsga

ETALON VIZSGA

A 2011/2012-es tanévben tanulmányaikat kezdők számára a korábban államvizsga részeként szereplő Kommunikációelméleti vizsga Etalon vizsgaként kerül meghirdetésre. Ennek sikeres teljesítése az abszolutórium megszerzésének feltétele.
Javasolt az 5. félév, de az előfeltételekként megszabott tárgyak elvégzését követően bármikor tehető. Az Etalon vizsgát minden félévben meghirdetjük. A vizsgát abban a félévben kell felvenni, melyben a hallgató teljesíteni kívánja. A vizsga felvételi és ismétlési rendjét a TVSZ szabályozza.

A hallgató a vizsga követelményanyagából bizottság előtt szóbeli feleletet tesz.
A felkészülést segítő szempontok: az elméletek/iskolák megnevezése, pontos időbeli behatárolása, szerzők és munkáik, alapvetések, kulcsfogalmak definícióval, az elmélet/iskola kritikája, hatástörténete.

Sikeres felkészülést kívánva Önöknek.
Kommunikációelméleti Tanszék

Kommunikációelméleti etalonvizsga

x