MA – Szakmai gyakorlat tájékoztató

 

A második képzési ciklus, amelyet nemzetközileg master-nak ismernek, és magyar elnevezéssel mesterképzésnek (MA-nak) hívunk, az alapképzés utáni, arra épülő, 2 éves (négy szemeszteres, 120 kredites) időtartamú képzés.

 Tájékoztató szakmai gyakorlatról

A 2017/18-as tanévtől kötelező szakmai gyakorlat elvégzése  a Kommunikáció- és Médiatudomány mesterképzésen.

A szakmai gyakorlat minden specializáció/orientáció esetében kötelező, melyet a hallgató fölvett. A szakmai gyakorlat külső gyakorlóhelyen eltöltött minimum 160 munkaórát jelent. (Ez a tanegység teljesítéshez szükséges minimumnak tekintendő, némelyik gyakorlóhely több munkát kíván a gyakornokoktól, néha pedig érdemes a gyakorlóhely által felkínált többletmunka lehetőségével élni.)
A szakmai gyakorlatot abban a félévben kell felvenni, amikor a hallgató a szakmai gyakorlat elvégzését igazolni tudja. (Ha valaki nyáron végzi szakmai gyakorlatát, akkor az őszi félévben. A tavaszi félévben nem érdemes felvenni olyan szakmai gyakorlatot, amelyet a hallgató a nyáron teljesít, vagy akkor fejez be, hiszen a teljesítést a félév végén igazolni kell. Ha nem igazolja, „nem teljesített" tanegysége keletkezik.)

A szakmai gyakorlat megkezdése előtt a hallgató a szakmai gyakorlatról egyéni munkatervet állít össze két példányban, amelyet a szakirányvezetőnek jóvá kell hagynia. Ebből egy példány a hallgatónál, egy példány pedig a szakirányvezetőnél marad.
(A szakmai gyakorlatok tervezéséhez a formanyomtatvány letölthető itt az oldalon.)
A szakmai gyakorlat teljesítéséről a hallgató beszámolót készít, amelyet a szakirány vezetőnek kell benyújtani egy példányban.

PR közkapcsolatok szakmai gyakorlat - felelőse: Radetzky András
Multimédia szakmai gyakorlat - felelőse: Andok Mónika

A beszámoló három részből áll:

A szakmai gyakorlat megkezdését megelőzően leadott munkaterv.
Szakmai gyakorlat igazolás, amely tartalmazza az adott gyakorlóhelyen eltöltött munkaórák számát, a végzett feladat típusát és a gyakorlóhely rövid szakmai értékelését, valamint a szakirányvezető ezen igazolja a szakmai gyakorlat teljesítését.
A szakmai gyakorlatot végző hallgató 5000-7000 leütés terjedelmű, géppel írt beszámolóját arról, hogy milyen munkát végzett, milyen szakmai kompetenciákat sajátított el, és milyen tanulságokat vont le saját maga számára.

A gyakorlat befejeztével a szakmai gyakorlat igazolásához közzétett formanyomtatvány oktatói aláírással ellátott eredeti példányát a hallgató köteles leadni az Intézetben az oktatásszervezőnek. Az igazolás és az előzetes engedély ellenőrzését követően az oktatásszervező továbbítja azokat a Tanulmányi Osztályra, amely rögzíti a Neptun rendszerben a szakmai gyakorlathoz kapcsolódó információkat, és archiválja a hallgató személyi anyagában az igazolást, valamint az előzetes engedélyt.

A beszámolóhoz szükséges nyomtatványok:

MA szakmai gyakorlat munkaterv

MA szakmai gyakorlat igazolás

 

Az Együttműködési szerződés feltételeit és a szakmai gyakorlatról további információkat az alábbi linken talál:

https://btk.ppke.hu/hallgatoinknak/szakmai-gyakorlat/szakmai-gyakorlat-eljarasi-rendje

x