Germanisztika Tanszék

Népszerűsítő videó a germanisztika szakról:Gyere a Pázmány BTK-ra németet tanulni!

A Német Tanszék a kar alapító tanszékei közé tartozik. Jelenleg működő képzései nappali tagozaton: BA- és MA-képzés, osztatlanos tanárképzés, doktori képzés mind a nyelvészet, mind az irodalomtudomány területén. Levelező tagozaton évek óta sokan érdeklődnek a BA-képzés iránt, és választható az MA-képzés is levelező formában.

A képzés súlypontjai: nyelvfejlesztés, nyelvtudomány, irodalom- és kultúratudomány.

Minden képzési szinten nagy hangsúlyt kapnak a germanisztika klasszikus diszciplínái, az alapképzésben az irodalomtörténet a középkortól a kortárs irodalomig, ill. a leíró nyelvészet keretében a német nyelv rendszere a fonológiától a morfológián át a szintaxisig. Az alapképzésben lehetőség van egy 50 kredites specializáció elvégzésére. Ennek keretében a hallgatók megismerkednek többek között a fordítás tudományával és gyakorlatával is.

A mesterképzés két, nyelvészeti és irodalomtudományi szakiránnyal működik, és bevezeti a hallgatókat a szakirányuknak megfelelő modern elméleti irányzatokba. Nyelvészeti szakirányon többek között pszicho- és szociolingvisztikai ismereteket közvetít, az irodalomtudományi ismereteket pedig kiegészíti a kurrens kultúra-és médiatudományi elemzési módszerekkel.
A tanárképzés minden lényeges ponton érintkezik az alap- és a mesterképzés szakterületeivel.

A képzés célja a német nyelvű irodalmak és kultúrák átfogó megismertetése a történelmi kezdetektől napjainkig.

SZAKISMERTETŐ 

 

x