Oktatók

Főállású oktatók

Dr. Berzeviczy Klára PhD, docens – Előadások és szemináriumok a német kultúrtörténetről, régi német irodalomról, a felvilágosodás és a klasszika irodalmáról és német szaknyelvből; Kutatási terület: utazási irodalom, középkori német "enciklopédiák", magyarországi német kéziratok

Publikációs jegyzék


Dr. Bognár Zsuzsa CSc, Dr. habil., docens –  Előadások és szemináriumok az irodalomelméletről, a modernizmus és a posztmodern irodalmáról; Kutatási terület: esszé a modernizmus korában, kultúrtranszfer a 20. században

Publikációs jegyzék


Dr. Kohlmann Ágnes PhD, adjunktus

Publikációs jegyzék


Dr. Lindner Henriett PhD, adjunktus – Kultúra- és médiatudományi előadások, előadások és szemináriumok a német romantika irodalmáról; Kutatási terület: a romantika pszichoanalitikus megközelítése

Publikációs jegyzék


Dr. Lőkös Péter  CSc, Dr. habil., docens –  Előadások és szemináriumok a középkori és barokk német irodalomról, irodalmi művek megfilmesítéséről; Kutatási terület: német-magyar irodalmi kapcsolatok a kora újkorban, erdélyi szász irodalom a 16–18. században

Publikációs jegyzék


Dr. Soproni Zsuzsa PhD, adjunktus – Szemináriumok a kortárs német nyelvű irodalmakról; Kutatási terület: intertextualitás a posztmodernben

Publikációs jegyzék


Mag. Ulrike Thumberger, ÖAD lektor


Dr. Varga Éva PhD, adjunktus – Előadások és szemináriumok a morfológiáról, szintaxisról és a lexikológiáról; Kutatási terület: reklámnyelv

Publikációs jegyzékRendszeres vendégoktatók

Dr. Andrea Schäfer (Universität Duisburg-Essen)

Prof. Dr. Werner Jung (Universität Duisburg-Essen)

 

2021.12.09.

x