Oktatók

Főállású oktatók:

Dr. Berzeviczy Klára PhD, docens Előadások és szemináriumok a német kultúrtörténetről, régi német irodalomról, a felvilágosodás és a klasszika irodalmáról és német szaknyelvből; Kutatási terület: utazási irodalom, középkori német "enciklopédiák", magyarországi német kéziratok

Publikációs jegyzék: https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10003488

Dr. Bognár Zsuzsa CSc, Dr. habil., tanszékvezető docens   Előadások és szemináriumok az irodalomelméletről, a modernizmus és a posztmodern irodalmáról; Kutatási terület: esszé a modernizmus korában, kultúrtranszfer a 20. században

Publikációs jegyzék: https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10009893

Dr. Kohlmann Ágnes PhD, adjunktus

Publikációs jegyzék: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10038440

Dr. Lindner Henriett PhD, adjunktus – Kultúra- és médiatudományi előadások, előadások és szemináriumok a német romantika irodalmáról; Kutatási terület: a romantika pszichoanalitikus megközelítése

Publikációs jegyzék: https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10019939

Dr. Lőkös Péter  CSc, Dr. habil., docens   Előadások és szemináriumok a középkori és barokk német irodalomról, irodalmi művek megfilmesítéséről; Kutatási terület: német-magyar irodalmi kapcsolatok a kora újkorban, erdélyi szász irodalom a 16–18. században

Publikációs jegyzék: https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10009580

Dr. Soproni Zsuzsa PhD, adjunktus – Szemináriumok a kortárs német nyelvű irodalmakról; Kutatási terület: intertextualitás a posztmodernben

Publikációs jegyzék: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10019941

Mag. Ulrike Thumberger, ÖAD lektor

Dr. Varga Éva PhD, adjunktusElőadások és szemináriumok a morfológiáról, szintaxisról és a lexikológiáról; Kutatási terület: reklámnyelv

Publikációs jegyzék: https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10019942

 

Óraadók:

Dr. Jónácsik László 

 

 

Rendszeres vendégoktatók:

        Dr. Andrea Schäfer (Universität Duisburg-Essen)

        Prof. Dr. Werner Jung (Universität Duisburg-Essen)

 

 

x