Oktatók


Dr. Berzeviczy Klára PhD, docens Előadások és szemináriumok a német kultúrtörténetről, régi német irodalomról, a felvilágosodás és a klasszika irodalmáról és német szaknyelvből; Kutatási terület: utazási irodalom, középkori német "enciklopédiák", magyarországi német kéziratok

Publikációs jegyzék: https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10003488

 

Dr. Bognár Zsuzsa CSc, Dr. habil., tanszékvezető docens   Előadások és szemináriumok az irodalomelméletről, a modernizmus és a posztmodern irodalmáról; Kutatási terület: esszé a modernizmus korában, kultúrtranszfer a 20. században

Publikációs jegyzék: https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10009893

  

Mag. Ulrike Haidacher, ÖAD-lektor

 

Halasi Zoltán, óraadó

 

Harmat Tamás, óraadó


Publikációs jegyzék

 

Dr. Kohlmann Ágnes PhD, adjunktus

Publikációs jegyzék: http://nydi.btk.ppke.hu/profil/98

Dr. Lindner Henriett PhD, adjunktus – Kultúra- és médiatudományi előadások, előadások és szemináriumok a német romantika irodalmáról; Kutatási terület: a romantika pszichoanalitikus megközelítése

Publikációs jegyzék: https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10019939

 

Dr. Lőkös Péter  CSc, Dr. habil., docens   Előadások és szemináriumok a középkori és barokk német irodalomról, irodalmi művek megfilmesítéséről; Kutatási terület: német-magyar irodalmi kapcsolatok a kora újkorban, erdélyi szász irodalom a 16–18. században

Publikációs jegyzék: https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10009580

 

Dr. Modrián-Horváth Bernadett PhD, adjunktus - Pragmatikai és korpusznyelvészeti előadások és szemináriumok. Kutatási terület: információs szerkezet, grammatikalizáció, korpuszalapú vizsgálatok, kontrasztív nyelvészet.

Publikációs jegyzék: https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10030413

 

Mag. Matthias Schimmele, óraadó

 

Dr. Soproni Zsuzsa PhD, adjunktus – Szemináriumok a kortárs német nyelvű irodalmakról; Kutatási terület: intertextualitás a posztmodernben 

Publikációs jegyzék: https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10019941

 

Dr. Tronka Krisztián PhD, óraadó

 

Dr. Varga Éva PhD, adjunktusElőadások és szemináriumok a morfológiáról, szintaxisról és a lexikológiáról; Kutatási terület: reklámnyelv

Publikációs jegyzék: https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10019942

 

Dr. Veit Zita PhD, óraadó –

 

Rendszeres vendégoktatók:

        Dr. Andrea Schäfer (Universität Duisburg-Essen)

        Prof. Dr. Werner Jung (Universität Duisburg-Essen)

 

 

x