Pálfalvi Lajos

Oktatott tantárgyak

Lengyel kultúra, Lengyel líra és dráma, Lengyel próza, Lengyel fordítástechnikai gyakorlatok, Régi lengyel irodalom, Szláv irodalomtudomány, Lengyel műelemzés – szövegértelmezés, Műfordítás, Lengyel romantika és pozitivizmus, Lengyel emigráns irodalom

Órák az alapszakon:

A lengyel kultúra

Lengyel műelemtés, szövegértelmezés

Lengyel próza // Lengyel líra és dráma

Szláv rmantika és realizmus

Órák a mester képzésen:

Modern lengyel irodalom 

Nemzeti identitás és felekezetek a kelet-közép-európai régióban

Órák a Doktori Iskolában:

Lengyel esszéiskola (Doktori műhelymunka I.)


Szakterület

XX. századi lengyel irodalom, Lengyel emigráns irodalom, Lengyel esszé


Tudományos fokozat

Az irodalomtudomány kandidátusa


Oktatói fokozat

Habilitált docens


Publikációk


1984-ben végeztem az ELTE BTK-n lengyel, magyar és orosz szakon. Az MTA Könyvtárában dolgoztam (1984-1999), emellett lengyel irodalomtörténeti szemináriumokat tartottam az ELTE BTK Lengyel Tanszékén (1987-1996), magyar irodalomtörténetet tanítottam a krakkói Jagelló Egyetem Magyar Tanszékén (1993-1994), lengyel irodalom- és művelődéstörténetet a Pécsi Tudományegyetem Szlavisztikai Intézetében (1996-2000).

1999 óta tanítok a PPKE BTK Lengyel Tanszékén. 1995-ben kaptam meg az irodalomtudomány kandidátusa címet a lengyel emigráció prózairodalmát tárgyaló, könyv alakban is megjelent monográfiámért. 2014-ben habilitáltam Witold Gombrowicz életművéről írt, és azóta A Transz-Atlantik megállói címmel megjelent monográfiámmal. A nyolcvanas évek közepe óta fordítok lengyel és orosz irodalmat. 2014-ben József Attila-díjat kaptam mint műfordító.


Kutatások

A lengyel emigráció prózairodalma (1945-1980), Witold Gombrowicz életműve, lengyel esszé, közép-európai posztkolonializmus.


Témavezetés

A posztszovjet térség közép-európai szemmel. A térség országai a lengyel tényirodaloban (Németh Orsolya)

Archetípus, mítosz és misztika Olga Tokarczuk prózájában (Vas Viktória)

Synteza polskiej i tatarskiej tożsamośći w poezji Selima Chazbijewicza oraz Musy Czachorowskiego (Nagy Ignác)

Joanna Bator művei a posztkulturális kritika perspektívájából (Kocsis Adrienn)


Konferenciák, előadások

  • Galíciai polifónia. Helyek és hangok (Varsó 2014) – A „magyar Singer" a kárpáti haszidokról. Schön Dezső: Istenkeresők a Kárpátok alatt
  • A posztkolonialitás nyelvei Közép-Kelet-Európában (Poznań 2014) – Berkovits György regénye
  • Regimes of Memory II. Types of Trauma Management in Central and Eastern Europe (Wrocław 2014) – A Hungarian City in Viktor Horváth's Novel
  • Bruno Schulz mint filozófus és irodalomteoretikus (Drohobics 2013) – Bergsoni motívumok Bruno Schulz prózájában
  • A tér visszatérése – közép-európai térpoétika és nosztalgia (Poznań 2012) – Magyar Gibraltár és szerb Athén. Balázs Attila regénye
  • Magyar-lengyel kapcsolatok. Kontrasztív nyelvészeti, irodalmi és kulturális kutatás (Poznań 2012) – Krzysztof Varga és Magyarország. Utazások és leírások
  • Fehéroroszország. Történelem, kultúra, vallás (Esztergom 2011) – Bergsoni motívumok Bruno Schulz prózájában
  • Miłosz-konferencia (Piliscsaba 2011) – A litvániai örökség
x