Vörös István

Fotó: Rolek Tamara

1964. szeptember 20-án született Budapesten.
1984-1987 között az ELTE Tanárképző Karának magyar-történelem szakos hallgatója. 1987-1992 között az ELTE BTK magyar-cseh szakára járt. Tanulmányai során 1987-től 1990-ig a Művészeti Alap ösztöndíjasa, az 1990-91-es tanévben köztársasági ösztöndíjas. 1988-ban, 1991-ben és 1992-ben egy-egy szemesztert a prágai Károly Egyetemen tölt, 1990-ben fél éven át a New York-i Columbia Egyetem meghívott kutatójaként tevékenykedik.
1992-ben végez az ELTE magyar-cseh szakán kiváló minősítéssel.
1993-96-ban az MTA tudományos továbbképzési ösztöndíjasa. Kutatóhelye az ELTE Szláv Filológiai Intézete. Disszertációjának (Napló, elbeszélés, személyiségháló. Milan Kundera, Bohumil Hrabal és Ludvík Vaculík az 1970-es években) védésre 1998. szeptember 21-én került sor. Az MTA Doktori Tanácsa 1998. október 12-én az irodalomtudomány kandidátusává nyilvánította. Azóta az MTA köztestületi tagja.
1996. őszén három hónapot Prágában a Károly Egyetemen töltött.
1994-96-ban a JAK és a Jelenkor Kiadó gondozásában megjelenő Műfordító Füzetek sorozatszerkesztője. 1997-1999 között a JAK Műfordító táborának szervezője, Alakulása (1996) óta kurátora a Balatonfüreden működő Magyar Fordítóháznak.
2016-ban a zalaegerszegi Pannon Tükör irodalmi lap versszerkesztője lesz, 2017 januárjától a Vigilia szerkesztője.
Rendszeresen részt vesz nemzetközi irodalmi, irodalomtudományi, bohemisztikai és szlavisztikai konferenciákon Csehországtól Romániáig, Szlovéniától, Hollandiáig. 1998. január-februárjában a Yaddo nemzetközi alkotóház vendége az USÁ-ban. 2006-2007-ben egy évet Berlinben tölt a DAAD Künstlerprogram meghívottjaként, 2008 június-júliusában a Wissenschaftskolleg zu Berlin-ben tevékenykedik, vendégként. 2014. augusztus-szeptemberben a schwandorfi, 2017. februárjában a kremsi Literaturhaus meghívottja. 2000 óta rendszeresen előad az öt évente megrendezésre kerülő nemzetközi bohemsita világtalálkozón Prágában, előadásai megjelennek a konferenciakötetben. 2012-ban Karel Jaromír Erbenről szóló konferencián vett részt Csehországban, legutóbb 2016. decemberében a szocializmus kultúrpolitikájáról szóló konferencián adott elő a prágai Magyar Intézetben. Rendszeresen ad elő hazai konferenciákon (PPKE, ELTE, Károli), és Szlovákiában (Nyitra, Eperjes, Besztercebánya). A szövegek megjelennek a konferencia-kötetekben. Ezekről részletesebben a cseh tanulmánykötete bibliográfiájában. Társszerkesztésében látott napvilágot 2008-ban a Művészet-e a fordítás? c. tanulmánykötet a PPKE BTK kiadványaként. Sok szakdolgozat bírálója, PhD. védéseken opponens, (ELTE, Nyitra, Konstantin Filozófus Egyetem).
Verset, prózát, kritikát, tanulmányt és fordítást egyaránt publikál. Írásai többek között a következő lapokban jelentek meg: 2000, Alföld, Bárka, Élet és Irodalom, Filológia közlöny, Filmkultúra, Forrás, Hévíz, Holmi, Host (Brno), Irodalmi Jelen, Irodalmi Szemle, Jelenkor, Kalligram, Korunk, Kortárs, Kritika, Látó, Lettre internationale (magyar és német), Magyar Napló, Mester és tanítvány, Metre (Dublin), Mozgó Világ, Múlt és Jövő, Műút, Nappali ház, Neue Zürcher Zeitung, Pannonhalmi szemle, Pannon Tükör, Pompeji, Prágai Tükör, Protimluv (Ostrava), Székelyföld, Tagesspiegel (Berlin), Tanító, Tiszatáj, Tvar (Prága), Új Forrás, Új-Symposion, Vigília. Megtalálhatók a Szép Versek 1993-2017, Az év versei 2002-2017, a Válogatott Holmi, az Élet és Irodalom '95 és '96, a Mindenfélékből Pantheont, Hét évszázad magyar költői és a Csipesszel a lángot c. antológiákban, számos külföldi konferenciakötetben (részletesebben lásd. a cseh tanulmánykötet bibliográfiájában). Fordítottak belőlük angolra, bolgárra, csehre, eszperantóra, franciára, görögre, héberre, hollandra, horvátra, kínaira, lengyelre, németre, olaszra, oroszra, portugálra, románra, spanyolra, szerbre, szlovákra, szlovénre. Több alkalommal szerepeltek a rádió és a tévé műsorában is. Eddig több mint 20 önálló kötete látott napvilágot.
1993-ban Móricz Zsigmond ösztöndíjas, 1995-ben Soros-össztöndíjban részesült. 1998. augusztusában a Pozsonyban tartott 18. Nemzetközi Költőtalálkozón Ján Smrek jutalomban részesült. Az év októberében Déry-díjjal tüntették ki. 1998-ban Füst Milán-díjat, 2003-ban József Attila-díjat kap. 2000-ben elnyeri az Év könyve elismerést Vladimír Holan fordításáért, ugyanebben az évben a szlovéniai Vilenicában megkapja a Kristály-díjat, 2003-ban Heidelbergben a Hubert Burda-díjat (a kuratóriumban Peter Handke, Michael Krüger). Prágában 2005-ben elnyeri a Premia Bohemica díjat, melyet minden évben a világ minden tájától egy bohemistának ítélnek oda. Két német, két bolgár, és két cseh nyelvű kötete jelent meg, az utóbbiak egyike válogatott tanulmánykötet, a Károly Egyetem bohemisztikai sorozatában.
1997. januárjától a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója, több mint 10 éve docens, volt a cseh tanszék, majd 2013-ig a Nyugati szláv nyelvek tanszékének vezetője. 2004 óta a Kreatív írás program oktatója, 2013-tól az Esztétika tanszék munkatársa.

Vörös István órái:

XX. századi szláv irodalmak
A cseh irodalom áttekintése
Művészeti irányzatok a XX. századi Kelet-Közép Európában (Lehet, hogy nem pontosan így van a cím)
Bevezetés a kreatív írásba
Kortárs világirodalom, próza - máskor: vers
Kortárs magyar irodalom - vers , próza
Színházesztétikai elemzések.
Bevezetés a műelemzésbe
Művészet és etika
Művészet és vallás
Műfordítás: a vers
Nyitott prózaolvasás.
Nyitott versolvasás
Műelemző gyakorlatok
Versírási és  gyakorlatok

Prózaírási gyakorlatok

 

 

 

 

 

x