Tájékoztató a lengyel nyelv és irodalom mesterképzésről

A képzés hossza 4 félév, melynek során 120 kredit elvégzése kötelező. A képzés a következő modulokból épül fel:

  • alapozó tárgyak
  • szlavisztikai ismeretek
  • nyelvi ismeretek
  • lengyel szakmai ismeretek
  • differenciált szakmai ismeretek
  • diplomamunka


A képzés nyelve lengyel. A képzés során a hallgatók anyanyelvi lektor által tartott nyelvi és stilisztikai órákon tökéletesíthetik nyelvtudásukat. Elméleti és gyakorlati órákon, az irodalmi műveket már eredeti nyelven olvasva ismerik meg a lengyel irodalomtörténet egyes korszakait, valamint a kortárs trendeket – természetesen jóval mélyebben, mint az alapképzés során. A nyelvészeti órák keretében behatóan megismerik az ősszláv, az ószláv majd pedig a lengyel nyelv történetét, annak elhelyezését más szláv nyelvek kontextusában.

MA képzésünknek két különlessége is van. Egyrészt számos olyan tárgyat hallhathatnak az itt tanulók, amelyek a közép-európai régió múltjával és jelenével foglalkoznak, ezáltal tágabb kontextusba helyezve a lengyel kultúrát, történelmet. Másrészt nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy hallgatóink alaposan megismerjék a különböző típusú fordítások technikáit, ennek megfelelően van a kurzuskínálatban szakfordítás és műfordítás is, ahol kortárs irodalmi művek fordításában is kipróbálhatják magukat a hallgatók.

A képzés során minden hallgatónak lehetősége nyílik, hogy legalább egy félévet Lengyelországban töltsön ösztöndíjjal. Bővebben →

Néhány tárgy a kínálatból: Film – és színház a visegrádi országokban. Műfordítás, Szakfordítás, Lengyel tényirodalom, Lengyel emigráns irodalom, Lengyel irodalomriktika-írás, A lengyel esszéiskola, A lengyel nyelv rétegződése a nyugati szláv nyelvek kontextusában, Társadalmi változások Közép-Európában 1989 után

x