Dosztojevszkij kelet-és közép-európai olvasatai 2020. január 9.

Konferencia-felhívás

Nemzetközi tudományos konferencia

Időpont: 2020. május 28–29.
Helyszín: Veszprém, Pannon Egyetem, Egyetem u. 10.

A konferencia nyelve: magyar, orosz, angol

A Pannon Egyetem Irodalom- és Kultúratudományi Intézeti Tanszékének a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal NN 125791 számú pályázata által támogatott kutatócsoportja nemzetközi tudományos konferenciát szervez Dosztojevszkij kelet- és közép-európai olvasatai címmel. Kutatócsoportunk célkitűzése, hogy a komparatív megközelítés módszerével feltárjuk Kelet- és Közép-Európa irodalomértési hagyományát, elméleti és történeti kánonjait. E vizsgálati szempontból különös érdeklődésre tarthat számot a kanonikusnak számító szépirodalmi művek és életművek olvasatainak összehasonlító vizsgálata kelet- és közép-európai kontextusban. Kiinduló feltételezésünk, hogy a kelet- és közép-európai országok Dosztojevszkij-értése önálló sajátosságokat mutat, amely különbözik mind az oroszországi, mind a nyugat-európai, illetve amerikai recepciótól. Mindez nyilván nem független attól a kulturális és irodalmi hagyománytól, amelynek kontextusában Dosztojevszkijt olvassuk és értelmezzük. A magyar irodalomban a már ismert irodalmi vonatkozások mellett (Kuncz Aladár, Márai Sándor, Hamvas Béla, Pilinszky János Dosztojevszkij-olvasatai) az utóbbi időben több intertextuális kapcsolat került feltárásra (például Gárdonyi Géza, Móricz Zsigmond, Mészöly Miklós műveiben). A konferenciától az eddig ismert szövegkapcsolatok értelmező elmélyítése mellett további „rejtőzködő" intertextusok és olvasatok feltárását várjuk mind a magyar, mind más kelet- és közép-európai szerzők esetében. Különös figyelmet szánunk továbbá a Dosztojevszkij-recepció kelet-közép-európai történetének, valamint Dosztojevszkij mai olvasatainak.

A konferenciára az alábbi témakörökben várunk előadás-javaslatokat:

 • Dosztojevszkij olvasatai a kortárs magyar irodalomban (hatás, allúzió, intertextualitás, interpretáció);
 • Dosztojevszkij olvasatai a kelet- és közép-európai kortárs irodalomban (hatás, allúzió, intertextualitás, interpretáció);
 • Dosztojevszkij hatása a modernség magyar és kelet-közép-európai irodalmára;
 • A Dosztojevszkij-értelmezés kelet- és közép-európai hagyományai (poétikai, eszmetörténeti, filozófiai, kulturológiai olvasatok);
 • Dosztojevszkij magyar és kelet-közép-európai recepciótörténete;
 • Dosztojevszkij magyar és kelet- közép-európai fordításai;
 • Dosztojevszkij aktuális olvasatai.


A konferencia programját a jelentkezések tükrében alakítjuk ki. Kérjük, hogy a kitöltött regisztrációs lapot és az előadás rövid, 200 szavas rezüméjét Word formátumban 2020. január 30-ig legyenek szívesek elküldeni a következő elektronikus címek egyikére: horvath.geza71@gmail.com vagy szavaidorottya@gmail.com

A jelentkezések elfogadásáról 2020. február 15-ig dönt a szervezőbizottság.

A konferencia anyagát tanulmánykötetben jelentetjük meg.

Az utazással kapcsolatos költségek a résztvevőket terhelik, a szállás és étkezés költségeit a szervezők állják.

A Szervezőbizottság:

 • Szávai Dorottya
  Pannon Egyetem, MFTK Irodalom. és Kultúratudományi Intézet Tanszék
 • Horváth Géza
  Pázmány Péter Katolikus Egyetem, BTK, Közép-Európa Intézet
x