Interkulturális kommunikáció (Választható specializáció)

Tárgykód

Tárgynév

Tárgyi kredit

Heti óraszám

Félév száma

Tantárgyfelvétel típusa

GY/K

1.

Választható szláv nyelv szlavisztika szakosoknak 3. (a lengyel mint idegen nyelv)

4

4

3-6.

Kötelező

GY

2.

Választható szláv nyelv szlavisztika szakosoknak 4. a (lengyel mint idegen nyelv)

4

4

3-6.

Kötelező

GY

3.

Orosz fordítási gyakorlatok 1. (orosz szakirányosoknak)

4

2

4.

Kötelező

GY

4.

Orosz fordítási gyakorlatok 2. (orosz szakirányosoknak)

4

2

5.

Kötelező

GY

5.

Orosz nyelvű szakszövegek olvasása, fordítása (orosz szakirányosoknak)

4

2

6.

Kötelező

GY

6.

A mai lengyel és orosz irodalom

4

2

5.

Kötelező

GY

7.

Szláv film- és színházművészet

4

3

2.

Kötelező

GY

8.

Az új Oroszország fejlődése 1991 után

2

2

3.

Kötelező

K

9.

Művek párbeszéde – lengyel irodalomtörténet másképp

4

2

6.

Kötelező

GY

10.

Az orosz irodalom európai kontextusban

4

2

5.

Kötelező

GY

11.

Az orosz humán tudományi gondolkodás sajátosságai

2

2

5.

Kötelező

K

12.

Tanulmányírás orosz nyelven

2

2

5.

Kötelező

GY

13.

Üzleti orosz nyelv

3

2

6.

Kötelező

GY

14.

Magyar országismeret orosz nyelven

2

2

6.

Kötelező

GY

15.

A turizmus-vendéglátás orosz szaknyelvi színterei

3

2

6.

Kötelező

GY

Mindösszesen

 

50

 

 

 

 

x