Speciális nyelvészeti, irodalmi, kultúrtörténeti ismeretek

 

Tárgynév

Tárgyi kredit

Heti óraszám

Félév száma

Tantárgyfelvétel típusa

GY/K

13.

Orosz nyelv 1.

7

9

1.

Kötelező

Gy

14.

Orosz nyelv 2.

5

7

2.

Kötelező

Gy

15.

Fonetika, fonológia

1

1

2.

Kötelező

Gy

16.

Orosz nyelvi alapvizsga

0

0

2.

Kötelező

 

17.

 Orosz nyelvfejlesztés 1.

6

8

3.

Kötelező

Gy

18.

Orosz nyelvfejlesztés 2.

4

6

4.

Kötelező

Gy

19.

Orosz nyelvfejlesztés 3.

2

4

5.

Kötelező

Gy

20.

Orosz nyelvfejlesztés 4.

2

4

6.

Kötelező

Gy

21.

Az orosz média nyelve és műfajai

2

2

5.

Kötelező

Gy

22.

A mai orosz nyelv rendszere  1. (Morfológia)

2

2

3.

Kötelező

Gy

23.

A mai orosz nyelv rendszere 2. (Szintaxis)

2

2

4.

Kötelező

Gy

24.

A mai orosz nyelv rendszere 3. (Lexikológia, frazeológia, stilisztika)

2

2

5.

Kötelező

K

25.

A keleti szláv nyelvek története

2

2

5.

Kötelező

K

26.

BA Orosz nyelvi záróvizsga

0

 

6.

Kötelező

 

27.

Bevezetés az orosz kultúra és irodalom tanulmányozásába (proszeminárium)

3

2

1.

Kötelező

Gy

28.

Fejezetek az orosz kultúra és civilizáció  történetéből

3

2

3.

Kötelező

GY

29.

Bevezetés az orosz irodalom történetébe

3

2

2.

Kötelező

K

30.

Műértelmezések a 19-20-21. századi orosz irodalomból I.

3

2

3.

Kötelező

Gy

31.

Műértelmezések a 19-20-21.századi orosz irodalomból II.

3

2

4.

Kötelező

Gy

Mindösszesen

 

52

 

 

 

 

x