Szláv nyelvi és kultúrtörténeti alapozó ismeretek

 

Tárgynév

Tárgyi kredit

Heti óraszám

Félév száma

Tantárgyfelvétel típusa

GY/K

1.

Bevezetés a szlavisztikába

5

2

2.

Kötelező

K

2.

 Klasszikus és modern szláv irodalmak

5

2

3.

Kötelező

GY

3.

A szláv irodalom- és kultúratudomány alapjai

4

2

4.

Kötelező

K

4.

A lengyel kultúra

5

2

1.

Kötelező 

K

5.

Az orosz kultúra

5

2

1.

Kötelező

K

6.

Az ortodox kereszténység

4

2

2.

Kötelező

K

7.

Bizánci művészet

2

2

4.

Kötelező

K

8.

Közép- és Kelet-Európa szláv művelődéstörténete

4

2

3.

Kötelező

GY

9.

Közép-és kelet-európai szláv eszmetörténet

5

2

4.

Kötelező

K

10.

A keleti és nyugati szlávok története

5

2

2.

Kötelező

K

11.

Választható szláv nyelv szlavisztika szakosoknak 1. (a lengyel mint idegen nyelv

4

4

3-6.

Kötelezően választható

GY

12.

Választható szláv nyelv szlavisztika szakosoknak 2. (a lengyel mint idegen nyelv

4

4

3-6.

Kötelezően választható

GY

Mindösszesen

 

52

 

 

 

 

x