Pozsgai István

Tudományos fokozat
PhD (nyelvtudomány) 2000
Habilitáció (nyelvtudomány) 2017

Oktatott tárgyak
Bevezetés a szláv nyelvtudományba, Szláv nyelvtörténet (ószláv nyelv), A szláv nyelvek története, Az orosz nyelv története, Szláv nyelvtudományi tanulmányok, A szláv civilizáció alapjai, Szláv civilizációk, Nyelvtani gyakorlatok, Nyelvfejlesztés, Kontrasztív nyelvészet, Orosz leíró nyelvészet, Mai szláv nyelvek (orosz), Mai orosz nyelv, Nyelvészeti szakszeminárium, Nyelvtani problémák az orosz nyelvi órákon, Szakfordítás, Szociolingvisztika, Bizánc és a szlávság (kulturális, művészeti és történelmi kapcsolatok), Bizánci és szláv építészeti kapcsolatok, A bizánci építészettől az orosz barokkig, Országismeret, Az orosz kultúra története

Szakterület
szláv nyelvtörténet, az orosz nyelv története, ószláv, óorosz nyelv és orosz egyházi szláv nyelv, történeti fonetika és fonológia, történeti morfológia, történeti szintaxis; kiegészítésként óorosz művészet és építészet

Elérhetőség
pozsgaiistvan330@gmail.com

Publikációk
https://vm.mtmt.hu/search/slist.php?AuthorID=10010417

Szakmai önéletrajz
1989–1994 Debrecen, KLTE BTK, orosz – ógörög szak
1994–1997 Szeged, JATE BTK Szláv Nyelvtörténet PhD Program
1998–1999 Soros Alapítvány Belföldi Doktorandusz Ösztöndíja
2000 Szeged, SzTE, Phd fokozat (nyelvtudomány9
2000–2002 Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
2000–2003 OTKA Posztdoktori Kutatási Támogatás, fogadó intézet: SzTE BTK Szláv Filológiai Intézet
2003–2006 Békésy György (Oktatói-kutatói) Posztdoktori Ösztöndíj, fogadó intézet: SzTE BTK Szláv Filológiai Intézet
2007–2017 Szombathely, NyME SEK BTK Szláv Filológiai Intézet, majd Szláv Filológiai Tanszékcsoport, egyetemi docens
2017 Szeged, SzTE, habilitáció (nyelvtudomány)
2017–2018 Szombathely, ELTE SEK BTC Savaria Szlavisztikai Tanszék, tanszékvezető egyetemi docens
2019– Budapest. MTA Nyelvtudományi Intézet Szótári Osztály, aug. 1-től Nyelvtudományi Intézet Szótári Osztály, szócikkíró
2019– PPKE BTK Orosz Tanszék, óraadó

Idegennyelvtudás
orosz: felsőfok (diploma)
ógörög: felsőfok (diploma)
ószláv, óorosz, orosz egyházi szláv: ez a szakterületem
német: középfok „C"
angol: középfok „B"
bolgár: olvasás, értés
újgörög, szanszkrit, latin: szótárral olvasás

Egyéb tudományos tevékenység, tagság tudományos testületekben, szerkesztőbizottságban
MTA Köztestület, tag
Studia Slavica Savariensia, szerkesztőségi tag, technikai szerkesztő
SzTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola, külső oktató és témakiíró
Szláv Történeti és Filológiai Társaság, tag
Orosz Nyelv- és Irodalomtanárok Magyarországi Egyesülete, tag

Konferenciák
Debrecen 1992; Moszkva 1993; Kisvárda 1993. Az egyetem elvégzése után: Szeged 1995, 1996, 1997, 1999 (2x), 2000, 2005, 2009, 2011, 2017; Szombathely 1998, 2002, 2009, 2010, 2011 (szekcióelnökként), 2012 (2x), 2013 (2x), 2014, 2015, 2016 (2x), 2018 (szekcióelnökként); Budapest 1997, 2001, 2007, 2009, 2010, 2014, 2015, 2016, 2019; Sankt-Peterburg 2013 (levelező konferencia); Novi Sad (Újvidék) 1996 (itt H. Tóth Imre egy. tanár helyett olvastam fel az ő előadását); Esztergom 2007, 2008; Cluj-Napoca (Kolozsvár) 2015 (szekcióelnökként), Beograd (Belgrád) 2018 (Nemzetközi Szlavisztikai Kongresszus).

x