Ajkay Alinka

Magyar Irodalomtudományi Tanszék
egyetemi docens, PhD
E-mail: ajkay.alinka@btk.ppke.hu
Szoba: Ans. 105/B.
Telefon: 2913
 

Oktatott tárgyak:
Klasszikus magyar irodalom 1–2, Szövegolvasás és interpretáció 1. (Klasszikus magyar irodalom), Szerzők, művek, műfajok, irányzatok a 19. századi irodalomban 1, Irodalomtudományi proszeminárium, Propedeutika, korszakismeret (Klasszikus magyar irodalom), Régi magyarországi irodalom 2, Irodalomelmélet 1, Szövegmondás, szóbeli kommunikáció, A magyar irodalom világirodalmi kapcsolatai, Szerzők, művek, műfajok, irányzatok a 19. századi irodalomban 2

Szakterület: Klasszikus magyar irodalom

Rövid önéletrajz:
2002 szeptembere óta vagyok főállásban az egyetemen. A XVIII–XIX. század magyar irodalmával foglalkozom, valamint a régi irodalomból Pázmánnyal. Ennek a korszaknak az irodalmával, politikájával kapcsolatosak az írásaim, ezt tanítom és ebből tartok előadásokat egyetemi és szakmai közegben.

Kutatások, témavezetések: doktoranduszom 2012 szeptembere óta Ujváry Anna, témája Kisfaludy Károly irodalmi tevékenysége.

Konferenciák, előadások:
Pázmány: Tíz bizonyság = Filológia és textológia a régi magyar irodalomban. Miskolc, 2011. május 25–28.
Nőalakok követendő és elvetendő példái Pázmány vitairatában = A nők és a régi magyarországi vallásosság. Budapest, 2014. április 25-26.

Publikációk

x