Ajkay Alinka

Magyar Irodalomtudományi Tanszék
egyetemi docens, PhD
E-mail: ajkay.alinka@btk.ppke.hu
Szoba: Ans. 105/B.
Telefon: 2913
 

Oktatott tárgyak:
Klasszikus magyar irodalom 1–2, Szövegolvasás és interpretáció 1. (Klasszikus magyar irodalom), Szerzők, művek, műfajok, irányzatok a 19. századi irodalomban 1, Irodalomtudományi proszeminárium, Propedeutika, korszakismeret (Klasszikus magyar irodalom), Régi magyarországi irodalom 2, Irodalomelmélet 1, Szövegmondás, szóbeli kommunikáció, A magyar irodalom világirodalmi kapcsolatai, Szerzők, művek, műfajok, irányzatok a 19. századi irodalomban 2

Szakterület: Klasszikus magyar irodalom

Rövid önéletrajz:
2002 szeptembere óta vagyok főállásban az egyetemen. A XVIII–XIX. század magyar irodalmával foglalkozom, valamint a régi irodalomból Pázmánnyal. Ennek a korszaknak az irodalmával, politikájával kapcsolatosak az írásaim, ezt tanítom és ebből tartok előadásokat egyetemi és szakmai közegben.

2014-2016 között Bolyai János kutatói ösztöndíjas

Kutatások, témavezetések: doktoranduszom 2012 szeptembere óta Ujváry Anna, témája Kisfaludy Károly irodalmi tevékenysége.

Konferenciák, előadások:
Pázmány: Tíz bizonyság = Filológia és textológia a régi magyar irodalomban. Miskolc, 2011. május 25–28.
Nőalakok követendő és elvetendő példái Pázmány vitairatában = A nők és a régi magyarországi vallásosság. Budapest, 2014. április 25-26.

Nőalakok követendő és elvetendő példái Pázmány vitairatában VII. lelkiségtörténeti konferencia: A nők és a régi magyarországi vallásosság Időpont: 2014. április 26. Helyszín: PPKE BTK, Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1.

Ki a jezsuitákkal! – háromszáz éves hazugságok Útmutató - Műhelykonferencia Pázmány Péter Kalauzáról Időpont: 2015. december 3. Helyszín: PPKE BTK, Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1.

Az élet Petőfi után Normasértések. Petőfi- és Szendrey-legendák. És a tények. Időpont: 2016. január 22. Helyszín: Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, Múzeum körút


Aki „sokat vasalt” (B)irodalom. Gyulai Pál az irodalom élén Időpont: 2017. január 26. Helyszín: PPKE BTK, Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1.

Calvinus megvallja A reformáció emlékezete a kora újkori Magyarországon. Protestáns és katolikus értelmezések a 16–18. században Időpont: 2017. május 19. Helyszín: Debreceni Egyetem, Debrecen


Solennia – egy kis-honti tudós társaság Tudományosság alakzatai a 18-19. század fordulóján. Aranka György-évfordulós tanácskozás Időpont: 2017. május 20. Helyszín: Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár


Publikációk

x