Hargittay Emil

 

 

Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Magyar Irodalomtudományi Tanszék
intézetvezető egyetemi tanár, az MTA doktora
E-mail: hargittay.emil@btk.ppke.hu
Szoba: Anselmianum 103.
Telefon: 2953, 2954 mellék

 

Oktatott tárgyak:
BA: Régi magyarországi irodalom 1–2 (előadás, szeminárium), Irodalomtudományi proszeminárium, Szerzők, művek, műfajok a 17. századi irodalomban
MA: Propedeutika, korszakismeret (Régi magyarországi irodalom), Szövegolvasás és interpretáció (Régi magyarországi irodalom), Műfaj-, eszme- és hatástörténet (Régi magyarországi irodalom), Irodalmi művek elemzése a kezdetektől a 18. századig
PhD: Filológia és textológia, A régi irodalmak története

Szakterület: régi magyarországi irodalom, textológia, Pázmány Péter kritikai kiadás

Rövid életrajz:
Születési év: 1953 (Budapest)
Végzettség: 1972–1977: ELTE BTK, magyar-könyvtár szak
Munkahelyek:
1977–1999: ELTE BTK (1993-1999-ig óraadóként), Régi magyar irodalomtörténeti tanszék
1993-tól PPKE BTK, Magyar Irodalomtudományi Intézet
Munkakör:
1993-tól egyetemi tanár a PPKE BTK-n
1997–2000: oktatási dékánhelyettes, PPKE BTK
2006–2009: tudományos dékánhelyettes, PPKE BTK
2001-től intézet- és tanszékvezető (PPKE BTK, Magyar Irodalomtudományi Intézet, Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, Magyar Irodalomtudományi Tanszék)

Tudományos fokozatok:

1982: Dr. univ. (ELTE)

1994: kandidátus (CSc, MTA))

2017: az MTA doktora (DSc)
MTA Irodalomtudományi Bizottságának tagja, MTA közgyűlési képviselő

Kitüntetések:

„Toldy Ferenc-díj” (Magyar Irodalomtörténeti Társaság, 2016), „Tarnai Andor-díj” (MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, 2015. április 28.), „Bölcsészkari Emlékérem kitüntetés külső tagozata” (ME, 2014), Mestertanári Aranyérem (MTA, OM, OTDT 2009), Széchenyi Professzori Ösztöndíj (2000-2003), Pázmány Péter Emlékérem (PPKE BTK, 2001), Szépirodalmi Kiadó Nívódíja (1988), DAAD ösztöndíj (Wolfenbüttel, 1992, 1996, 2000), ELTE BTK „Kiváló Hallgatója” (1977), OTDK fődíj (1977).

Kutatások:
Pázmány Péter kritikai kiadás, Barokk kori irodalom, OTKA kutatásokban projektvezető

Konferenciák, előadások:
Minden konferencia-előadásom megjelent (ezeket lásd a publikációk közt), kivéve az alábbiak:
A régi magyar magánlevél irodalmi jellege – „Szolgálatomat írom kegyelmednek. Misszilis és fiktív levelek, naplók, emlékkönyvek, dedikációk és alkalmi feljegyzések a régi magyar irodalomban", Körmend, 2010. május 26–29.
Der Kultus Kardinalerzbischofs Péter Pázmány in Ungarn und in Europa – „Kirche als Kulturträger. Die Rolle der Kirchen im Kulturtransfer des mittleren und östlichen Europa" című konferencián, Piliscsaba, 2012. május 10–11.
Die Wirkung der Trienter Konzilsbeschlüsse auf die Literatur in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts – 450 Jahre Concilium Tridentinum. Das Konzil von Trient und die katholische Konfessionalisierung in Ungarn und Siebenbürgen im 16. und 17. Jahrhundert, Budapest, 2013. október 7–9.

Publikációk
x