Hargittay Emil

Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Magyar Irodalomtudományi Tanszék
intézetvezető egyetemi tanár, az MTA doktora
E-mail: hargittay.emil@btk.ppke.hu
Szoba: Z épület 512.

 

 

 

Oktatott tárgyak

BA: Régi magyarországi irodalom 1–2 (előadás, szeminárium), Irodalomtudományi proszeminárium, Szerzők, művek, műfajok a 17. századi irodalomban
MA: Propedeutika, korszakismeret (Régi magyarországi irodalom), Szövegolvasás és interpretáció (Régi magyarországi irodalom), Műfaj-, eszme- és hatástörténet (Régi magyarországi irodalom), Irodalmi művek elemzése a kezdetektől a 18. századig
PhD: Filológia és textológia, A régi irodalmak története


Szakterület

régi magyarországi irodalom, textológia, Pázmány Péter kritikai kiadás


Rövid életrajz

Születési év: 1953 (Budapest)

Végzettség: 1972–1977: ELTE BTK, magyar-könyvtár szak

Munkahelyek:

  • 1977–1999: ELTE BTK (1993-1999-ig óraadóként), Régi magyar irodalomtörténeti tanszék
  • 1993-tól PPKE BTK, Magyar Irodalomtudományi Intézet


Munkakör:

  • 1993-tól egyetemi tanár a PPKE BTK-n
  • 1997–2000: oktatási dékánhelyettes, PPKE BTK
  • 2006–2009: tudományos dékánhelyettes, PPKE BTK
  • 2001-től intézet- és tanszékvezető (PPKE BTK, Magyar Irodalomtudományi Intézet, Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, Magyar Irodalomtudományi Tanszék)


Tudományos fokozatok:

  • 1982: Dr. univ. (ELTE)
  • 1994: kandidátus (CSc, MTA))
  • 2017: az MTA doktora (DSc)
  • MTA Irodalomtudományi Bizottságának tagja, MTA közgyűlési képviselő


Kitüntetések:

„Toldy Ferenc-díj” (Magyar Irodalomtörténeti Társaság, 2016), „Tarnai Andor-díj” (MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, 2015. április 28.), „Bölcsészkari Emlékérem kitüntetés külső tagozata” (ME, 2014), Mestertanári Aranyérem (MTA, OM, OTDT 2009), Széchenyi Professzori Ösztöndíj (2000-2003), Pázmány Péter Emlékérem (PPKE BTK, 2001), Szépirodalmi Kiadó Nívódíja (1988), DAAD ösztöndíj (Wolfenbüttel, 1992, 1996, 2000), ELTE BTK „Kiváló Hallgatója” (1977), OTDK fődíj (1977).


Kutatások:

Pázmány Péter kritikai kiadás, Barokk kori irodalom, OTKA kutatásokban projektvezető


Konferenciák, előadások:

Minden konferencia-előadásom megjelent (ezeket lásd a publikációk közt)


Publikációk →

x