Madas Edit

 

az MTA levelező tagja, egyetemi tanár
Magyar Irodalomtudományi Tanszék
E-mail: madas@oszk.hu

 

Szakterület: középkori irodalom, művelődéstörténet

Rövid életrajz:
1974: magyar–latin szakos középiskolai tanár
1975: Cours de Civilisation Française oklevél (Párizs)
1979: bölcsészdoktor, ELTE
1993: az irodalomtudomány kandidátusa
2002: az MTA doktora
2009: PPKE egyetemi tanár
2013: az MTA levelező tagja

Munkahely, beosztások:
MTA–TKI Fragmenta Codicum Kutatócsoport
1976– tudományos segédmunkatárs
1979– tudományos munkatárs
1993– tudományos főmunkatárs
2002– tudományos tanácsadó, a kutatócsoport vezetője
MTA–OSZK Res Libraria Hungariae Kutatócsoport
2007– a kutatócsoport vezetője, OSZK osztályvezető
2009– PPKE, egyetemi tanár

Bizottsági tagságok:
MTA I. Osztály
Comité International de Paléographie
International Medieval Sermon Studies Society
MTA Művelődéstörténeti Bizottsága
MTA Irodalomtudományi Bizottsága
MTA Klasszika-filológiai Bizottsága
MTA Könyvtörténeti Munkabizottsága elnöke
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság vezetősége
OTKA Ókortudomány-Orientalisztika zsűrielnök (2003–2005)
OTKA Társadalomtudományi Kollégium tagja
MTA-TKI Hálózati Tanács alelnöke (2005–2007)
Magyar Könyvszemle Szerkesztőbizottsága

Kutatások, témavezetések:
Középkori kódexek, középkori prédikáció irodalom, írásbeliség
PhD témavezetés: Radó Cecília, Zsupán Edina

Konferenciák, előadások:
Prédikáció, írásbeliség, anyanyelvű irodalom. MTA lev. tag székfoglaló előadás, 2014. január 20.
Prédikáció, írásbeliség, anyanyelvű irodalom. Pécsi Tudományegyetem, Bölcsész Akadémia, 2014. április 17.
A magyar nyelvemlékek digitalizálása és az OSZK nyelvemlék honlapja. = A kulturális örökség és a humán tudományok innovációi a 21. században. A Debreceni Egyetem BTK centenáriumi szimpóziuma. Nyelvi örökség, digitális archiválás, interdiszciplinaritás. Debreceni Egyetem, 2014. október 8-9.
Kódexkutatás a digitális korban. = MTA, A magyar tudomány ünnepe. Tudomány és könyv a 21. században. MTA székház, 2014. november 6.
Le culte des saints hongrois en Europe centrale. = Les saints et leur culture en Europe centrale au Moyen Age [3]. Université Paris 13 - Paris Nord, 14. novembre 2014.
Osvald de Lasko sur les hérétiques et les schismatiques dans le sermonnaire Gemma fidei. = A ferences obszervancia Itáliában és Közép-Európában, Szeged, Alsóvárosi Ferences Rendház, 2014. december 4-6.

Kerekasztal-beszélgetés: Paleográfia, Cseh Tudományos Akadémia, Prága, 2014. június 18-22.

Megnyitóbeszéd: A nők és a régi magyarországi vallásosság (7. Lelkiségtörténeti konferencia), 2014. Ápr. 25.

Moderálás: Preaching and Reform in the Middle Ages (International Medieval Sermon Studies Society 19. kongresszusa), Krakkó, 2014. július 18-22.; Szent László és Székesfehérvár, Székesfehérvár, 2014. október 25.; A ferences obszervancia Itáliában és Közép-Európában, Szeged, 2014. december 4-6.

Publikációk

x