Olvasmány- és tételjegyzékek

 

BONMA01000
MAGYAR IRODALMI ÉS NYELVÉSZETI SZIGORLAT

2016-tól az osztatlan tanárképzésre felvett hallgatók részére

Magyar irodalomtudományi  rész

Magyar nyelvészeti rész

 

I., őszi félév tétel- és olvasmányjegyzékei:

 

BA képzés, Osztatlan tanári képzés

Bevezetés az irodalomtudományba (Osztroluczky Sarolta)

Régi magyarországi irodalom 2. (Hargittay Emil, Bogár Judit, Ajkay Alinka)

Klasszikus magyar irodalom 2. (Ajkay Alinka, Kardeván Lapis Gergely)

Modern magyar irodalom 1. (Vajdai-Horváth Zsuzsa)

Irodalomelmélet IV. (Osztroluczky Sarolta)

Világirodalom II. (Almási Zsolt, Bakucz Dóra)

Világirodalom IV. (Radvánszky Anikó)

 

 

Az osztatlan tanári képzésre 2017. előtt felvett hallgatók részére

Régi magyarországi irodalom 1. (CV) (Hargittay Emil, Nagy László)

 

MA diszciplináris képzés

A nyelv- és irodalomtudomány intézményrendszere (Gerstner Károly, Thimár Attila)

A magyar irodalomtudomány európai kontextusban (Horváth Kornélia)

Az irodalomtudomány diszkurzív alakzatai (Osztroluczky Sarolta)

A magyar irodalomtudomány európai kontextusban (Horváth Kornélia)

Az alkalmazott irodalmi művek elmélete és gyakorlata (Thimár Attila)

Képi és verbális narratíva (Radvánszky Anikó)

 

Levelező képzés

BA

Bevezetés az irodalomtudományba (Osztroluczky Sarolta)

Régi magyar irodalom 2. 

 

II., tavaszi félév tétel- és olvasmányjegyzékei:

 

BA képzés, Osztatlan tanári képzés

Régi magyarországi irodalom 1 (Bogár Judit, Hargittay Emil)

Klasszikus magyar irodalom 1 (Ajkay Alinka, Kardeván Lapis Gergely)

Modern magyar irodalom 2. (Vajdai-Horváth Zsuzsa)

Modern magyar irodalom 3 (Osztroluczky Sarolta)

Világirodalom 3 (Ajkay Alinka, Radvánszky Anikó) 

Világirodalom 4. (Radvánszky Anikó)

Határon túli magyar irodalom (Radvánszky Anikó)

Szerzők, művek, műfajok a középkori irodalomban (Bogár Judit)

 

MA diszciplináris képzés

Korszak- és diskurzusformációk az irodalomtudományban (Horváth Kornélia)

Történeti műfajpoétika (Dobos István)

Korszakok, poétikák, kánonok (Dobos István)

Szöveggondozás (Thimár Attila)

 

 

 

Klasszikus magyar irodalom szakirány

Művelődés, medialitás, irodalomtörténet (Thimár Attila)

Modern magyar irodalom szakirány

Művelődés, medialitás, irodalomtörténet (Thimár Attila)

 

 

Levelező képzés

 

BA

Régi magyarországi irodalom 1

Klasszikus magyar irodalom 1 (Ajkay Alinka, Kardeván Lapis Gergely)

Modern Magyar Irodalom 3 (Osztroluczky Sarolta)

Világirodalom 3. (Ajkay Alinka, Radvánszky Anikó)

Világirodalom 4. (Radvánszky Anikó)

Szerzők, művek, műfajok a középkori irodalomban (Bogár Judit)

Szerzők, művek, műfajok a korai humanista és a 16. századi irodalomban (Maczák Ibolya)

Korszak és diskurzusformációk az irodalomtudományban (Osztroluczky Sarolta)

A legújabb magyar irodalom (Osztroluczky Sarolta)

 

MA

Szöveggondozás (Thimár Attila)

Művelődés, medialitás, irodalomtörténet (Thimár Attila)

 

2015/2016. tanév I-II. félév tétel- és olvasmányjegyzékei ITT.

x