Ajánló 2009. december 17.

Karunkon 1992 óta folyik finnugor nyelvészeti oktatás, 1993-ban pedig a finnugor szakos képzés is megkezdődött. 1993 és 2010 között mintegy tizenöt hallgató szerzett finnugor szakos diplomát.

Karunkon 1992 óta folyik finnugor nyelvészeti oktatás, 1993-ban pedig a finnugor szakos képzés is megkezdődött. 1993 és 2010 között mintegy tizenöt hallgató szerzett finnugor szakos diplomát.

2000-től 2006-ig finn specializáción is folytathattak tanulmányokat a hallgatók. Ezt öt hallgató végezte el. A tanszéknek három főállású oktatója van: Csúcs Sándor tanszékvezető egyetemi tanár 1992 óta, Zaicz Gábor docens 1994 óta, Falk Nóra tanársegéd 2000 óta tanít Karunkon. Rajtuk kívül óraadóként rendszeresen tart órát Fehérvári Győző és Kerezsi Ágnes. A korábbi „B” szakkal szemben a 2006-ban az országban bevezetett „bolognai reform” alapján a BA képzés keretében egy főszakhoz mellékszakként vehető fel a finnugor nyelvészet. Azóta három-négy diák végzi e mellékszakot. A Finnugor Nyelvészeti Tanszék továbbra is ellátja a magyar szakosok finnugor képzését. Ennek során a következő tárgyakat tanítják: Finnugor népek és nyelvek (előadás) és A magyar nyelv finnugor alapjai (szeminárium).

x