Nyelvelmélet és dialektológia – konferenciafelhívás 2011. június 11.

A PPKE Bölcsészettudományi Karának nyelvészeti tanszékei 2011. november 15–16-án, a Magyar Tudomány Ünnepe keretében műhelykonferenciát rendeznek Nyelvelmélet és dialektológia címmel.

A PPKE Bölcsészettudományi Karának nyelvészeti tanszékei 2011. november 15–16-án, a Magyar Tudomány Ünnepe keretében műhelykonferenciát rendeznek Nyelvelmélet és dialektológia címmel.

 

A konferencia célja, hogy a nyelvi változatok elemzése terén hidat teremtsen az adatgyűjtésre, dokumentálásra, valamint a szerkezeti elemzésre összpontosító kutatások között.

A konferenciára olyan előadásokat várunk, melyek a magyar – vagy esetleg más nyelv – valamely területi (társadalmi, életkori) – változatának egyes grammatikai: mondattani, morfológiai vagy fonológiai jelenségeit vizsgálják, a jelenségek mögötti nyelvi rendszer feltárására, annak valamilyen elméleti keretben való elemzésére törekedve. Lehetséges szempont a vizsgált jelenség különféle nyelvváltozatokban való megjelenési formáinak összevetése, a jelenség konstans (minden nyelvváltozatban azonos) és változó elemeinek elkülönítése, az eltérések szerkezeti különbségekre vagy szabályváltozatokra való visszavezetése. Tanulságos lehet a megfigyelt eltérések más grammatikaterületekre kiterjedő következményeinek vizsgálata.

A konferencián 30 perces előadások hangzanak el. Tervezzük a konferencia anyagának megjelentetését.

A konferenciára egyoldalas előadásvázlattal lehet jelentkezni.

Jelentkezési határidő: 2011. szeptember 15.

Az előadásvázlatokat az alábbi email-címre várjuk: nyelvelmelet@gmail.com

Piliscsaba, 2011. június 10.

É. Kiss Katalin
tanszékvezető
PPKE Elméleti Nyelvészet Tanszék

Hegedűs Attila
tanszékvezető
PPKE Magyar Nyelvészeti Tanszék

x