Nyelvelmélet és dialektológia – Műhelykonferencia

A PPKE Bölcsészettudományi Karának nyelvészeti tanszékei 2011. november 15–16-án, a Magyar Tudomány Ünnepe keretében műhelykonferenciát rendeznek Nyelvelmélet és dialektológia címmel.

A konferencia célja, hogy a nyelvi változatok elemzése terén hidat teremtsen az adatgyűjtésre, dokumentálásra, valamint a szerkezeti elemzésre összpontosító kutatások között.

A konferencián 30 perces előadások hangzanak el.

A konferencia helyszíne: Stephaneum épület, Pázmány terem

 
A konferencia programja:
November 15. (kedd)

9.30–9.40: Megnyitó

9.40–10.20: Eitler Tamás: Egy „rendhagyó” kontaktjelenség az északi angol nyelvjárásban: szociolingvisztikai megközelítés

10.20–11.00: Bodó Csanád: Névszói tőtípusok nyelvjárási stabilitásáról természetes morfológiai keretben

11.00–11.15: Kávészünet

11.15–11.55: Rebrus Péter: Gyenge pontok a paradigmában: a múlt idő alakváltozatai a magyarban

11.55–12.35: Márkus Andrea: Variációk egy témára három nyelvváltozatban: az Ód-ige „dekauzatív” funkcióiról

12.35–13.40: Ebédszünet

13.40–14.20: Kenesei István: Szintaktikai nyelvjárások a tagadásban

14.20–15.00: Olsvay Csaba: Tagadás olasz dialektusokban: létezik-e univerzális funkcionális hierarchia?

15.00–15.15: Kávészünet

15.15–15.55: Rákosi György: Akii nincs magai ellen, azi lehet nekii ellenei? A magyar birtokosszerkezetű viszonyjelölőkről

15.55–16.35: Egedi Barbara: Egy kis kopt konstrukciós kalamajka: Hányféle birtokos is van a korai dialektusokban?

 

November 16. (szerda)

9.30–10.10: Huszthy Alma: Dialektális és hiperkorrekt adatok útvesztőjében – Hol születhetett Marguerite Porete Egyszerű lelkek tükrének korai olasz fordítása?

10.10–10.50: Balogné Bérces Katalin – Bögös Réka: Hiátustöltő stratégiák tipológiája és grammatikai szerepe angol dialektusokban

10.50–11.05: Kávészünet

11.05–11.45: Kristó László: Az r-ező és nem r-ező angol akcentusok közötti különbség az elméleti keretek fényében

11.45–12.25: Mády Katalin: Az explicit és implicit nyelvi attitűd szerepe a hosszú magánhangzók rövidülésében

12.25–13.30: Ebédszünet

13.30–14.10: Huszthy Bálint: A nápolyi /s/ hat változata

14.10–14.50: N. Fodor János: Az ómagyar kori magánhangzórendszert érintő hangeltolódás tendenciájának nyelvjárási vonatkozásai

14.50–15.05: Kávészünet

15.05–15.45: P. Lakatos Ilona – T. Károlyi Margit – Iglai Edit: Többdimenziós nyelvföldrajzi ábrázolás: dinamikus nyelvi struktúra

15.45–16.25: Gerstner Károly – Hegedűs Attila: Regionális különbségek a vonzathasználatban – a nyelvi relativizmus nézőpontjából

x