É. Kiss Katalin

 

 

Iskolai végzettség

1967: érettségi, Debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola
1972: magyar–angol szakos középiskolai tanár, Kossuth Lajos Tudományegyetem

Tudományos fokozat

1973: bölcsészdoktor, KLTE
1979: a nyelvtudomány kandidátusa
1991: a nyelvtudomány doktora
1995: habilitáció, ELTE
2005: az Academia Europaea tagja
2007: a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja


Ösztöndíjak

1984–1985: Sloan kutatási ösztöndíjas, Center for Cognitive Science, MIT
1992–1993: Mellon kutatói ösztöndíjas, Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences, Stanford.
1997–2000: Széchenyi professzori ösztöndíj
2001: Charles Simonyi ösztöndíj


Munkahely, beosztás

2008–: kutatóprofesszor, MTA Nyelvtudományi Intézet
2007–: egyetemi tanár, a Nyelvészeti Doktori iskola vezetője, Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK Elméleti Nyelvészet Tanszék
2006 tavaszi szemeszter: vendégtanár, Potsdami Egyetem Nyelvészeti Intézet
1991–: tudományos tanácsadó, MTA Nyelvtudományi Intézet és ELTE Elméleti Nyelvészet Szakcsoport
1986–1989: tudományos főmunkatárs, MTA Nyelvtudományi Intézet
1988 tavaszi szemeszter: vendégtanár, Stuttgarti Egyetem Számítógépes Nyelvészeti Tanszék
1982–1986: docens, ELTE
1979–1981: adjunktus, ELTE
1978–1979: adjunktus, KLTE
1975–1976: kutató, Traduction Automatique, Université de Montréal
1972–1977: tanársegéd, KLTE


Oktatói tevékenység

1972–1979: KLTE Angol Tanszék: angol nyelvészet, angol nyelv- és stílusgyakorlat
1979–1986: ELTE Angol Tanszék: angol nyelvészet
1990–2007: ELTE Elméleti Nyelvészet: magyar és általános mondattan
2007–: PPKE BTK: általános nyelvészet, magyar mondattan, angol mondattan, kutatásmódszertan


Az egyetemi oktatással összefüggő tevékenység

A PPKE BTK Nyelvészeti Doktori iskolájának vezetése.


Tudományos pályázati tevékenység

2009–2013: OTKA: Magyar generatív történeti mondattan; projektumvezető
2005–2008: OTKA: Az adverbiumok mondattani és jelentéstani kérdései; projektumvezető
2001–2004: OTKA: Eseményszerkezet és operátorszerkezet a magyar mondatban; projektumvezető


Szakmai testületi tagság, szakmai közéletben való részvétel

Számos cikluson át a TMB, több cikluson át az OTKA és a Bolyai Kuratórium tagja,
2007–2009: a MAB Nyelvészeti Szakbizottság tagja,
az MTA Nyelvtudományi Bizottságának tagja,
a Charles Simonyi Ösztöndíj Kuratóriumának tagja,
2010–: a MAB Plénum tagja.


Szakmai tapasztalatokkal kapcsolatos kiegészítő információk

2009–: az Acta Linguistica Hungarica szerkesztője
2008–: a Natural Language and Linguistic Theory szerkesztőbizottságának tagja
2001–: a Theoretical Linguistics (Mouton de Gruyter) társszerkesztője
1998–: az Acta Linguistica Hungarica szerkesztő bizottságának tagja
1992–: a The Linguistic Review (Kluwer) szerkesztő bizottságának tagja
1985–1990: a Nyelvtudományi Közlemények szerkesztő bizottságának tagja
1987–88: a GLOW (Generative Linguists of the Old World) konferenciaelnöke
Bírálói tevékenység a Natural Language and Linguistic Theory, Linguistic Inquiry, The Linguistic Review, Syntax, Linguistics, Lingua, Language, Cognition, Acta Linguistica Hungarica, Natural Language Semantics, Southwest Journal of Linguistics folyóiratok, az Oxford University Press, a Kluwer kiadó és a National Science Foundation, USA számára.


Kutatási terület

magyar és általános mondattan


Nemzetközi szakmai kapcsolatok

Nemzetközi projektumokban való részvétel:
1994–1998: The typology of the European languages, European Science Foundation
1999–2001: Sprachbund Phenomena, Center for Advanced Study, Wassenaar–Collegium Budapest


Fontosabb egyetemi és tudományos vezetői funkciók

2008–: a PPKE BTK Doktori és Habilitációs Tanácsának elnöke


Kitüntetések

1985: a Nyelvtudományi Társaság Gombocz Zoltán díja
1994: Princeton: New Europe Prize
2004: Palládium díj
2009: a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje
 
 
Publikációs jegyzék
 
 
Tárgyak, tematikák, jegyzetek
x