Farkas Edit Ilona

Magyar Nyelvészeti Tanszék
Phd, adjunktus
E-mail: farkas.edit@btk.ppke.hu
Szoba: Z épület 513.

Oktatott tárgyak: Jelentéstan, Szövegtan, Stilisztika, Retorika, Nyelvészeti proszeminárium, A magyar nyelv leírása, Alkalmazott nyelvészeti gyakorlatok, Stilisztika szakszeminárium

Szakterület: Nyelvtudomány

Rövid életrajz
VÉGZETTSÉG:
magyar irodalom – nyelvészet szakos középiskolai tanár (1993), JPTE BTK, Pécs
általános iskolai katolikus hittanár (1998), PPKE HTK, Levelező Tagozat, Budapest

NYELVVIZSGA:
Angol „C" típusú, középfok (TELC, B2)
Francia PhD (szaknyelvi) vizsga (Waystage szint)

MUNKAHELYEK:
2013– egyetemi adjunktus, PPKE BTK, Piliscsaba
2009–2013 főiskolai adjunktus, PPKE VJK, Esztergom
2007–2008 óraadó tanár, PPKE VJK, Esztergom
1999–2005 egyetemi tanársegéd, PPKE BTK, Piliscsaba
1996–1999 óraadó tanár, PPKE BTK, Piliscsaba
1993–1996 középiskolai tanár, Angolkisasszonyok Sancta Maria Leánygimnáziuma, Eger

TUDOMÁNYOS/SZAKMAI KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG:
A Magyar Kommunikációtudományi Társaság tagja (2010–)
- az Alumni Szakosztály alapító tagja (2011–)
- a Szakrális Kommunikáció Szakosztály tagja (2011–)
KOME. An International Journal of Pure Communication Inquiry. Szerkesztőbizottsági tag (2012–)
Kutatások, témavezetések: stilisztika, jelentéstan, pragmatika.
Konferenciák, előadások: a megjelent konferencia-előadások adatai a publikációs jegyzékben olvashatók.

Publikációk

Tárgyak, tematikák, jegyzetek

x