Forró Orsolya

 

Magyar Nyelvészeti Tanszék
PhD, adjunktus
E-mail: forro.orsolya@btk.ppke.hu
Szoba: Z épület 513.

Oktatott tárgyak: Beszédtudományok (előadás és gyakorlat), Fonetika (előadás és gyakorlat), Helyesírás, Kommunikáció szóban (retorika), Nyelvészeti szakszeminárium (Dolgozatírás, Nyelvpatológia, Szociolingvisztika)

Szakterület: magyar nyelvészet

Rövid életrajz:

2004-től folyamatosan dolgozik a Magyar Nyelvészeti Intézetben főállású oktatóként. A magyar szakos hallgatók BA képzésében magyar hangtan (Fonetika) előadást és szemináriumot, valamint Nyelvpatológia és Szociolingvisztika szakszemináriumokat, MA képzésen pedig Beszédtudományok elméletet és gyakorlatot tart. A hangtan oktatásához 2004 óta használja saját – többször átdolgozott – jegyzetét. Az idegen nyelv és magyar szakosok számára kötelező, alapozó ismereteket nyújtó BA-s Kommunikáció szóban szemináriumok vezetésében a tárgy „születése”, 2007 óta vesz részt.

Ezeken kívül – még az osztatlan képzésben – oktatott magyar hangtörténetet, helyesírást és pszicholingvisztikát. Nyelvelsajátítás és verbális kommunikáció autizmusban címmel több féléven át tartott szakszemináriumot, amelyen jelentős számban vettek részt pszichológia szakos hallgatók is.

Kutatások:

Magyar leíró és történeti hangtan (azon belül elsősorban magánhangzó-harmónia).

Konferenciák, előadások:

2014. március 13., Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete

2013. december, PPKE–BTK: Nyelvtörténet és diakrónia konferencia – Kálmán Lászlóval közösen: „Lökött” korlátok nyomában – Rejtélyes magánhangzó–mássalhangzó interakciók a magyar elölségi harmóniában.

2008. május 19., PPKE–BTK, Piliscsabai Nyelvészkör – Asszociációs változások pedig nincsenek.

2006. október, Kodolányi János Főiskola: Nyelvelmélet és nyelvhasználat konferencia – Nyelvi vagy nem nyelvi? (A beszéd-, nyelvi és kommunikációs zavarok klasszifikációjának problematikájáról)

2006. május, VIII. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti, Nyelvvizsgáztatási és Medicinális Lingvisztikai Konferencia – Az echolália szerepe és formái autizmussal élő gyermek nyelvi−kommunikációs fejlődésében.

2017. szeptember 14. PPKE BTK Piliscsaba: V. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencia.
Forró Orsolya – Horváth Zsuzsa: Parti Nagy Lajos: Sárbogárdi Jolán: A test angyala – A rontott nyelviség interpretációs lehetőségei.

 

Publikációs jegyzék

Tárgyak, tematikák, jegyzetek

x