Gasparics Gyula

Magyar Nyelvészeti Tanszék
PhD, óraadó
E-mail: gasparics@avkf.hu
Szoba: Ans. 101.
Telefon: 2906

Oktatott tárgyak: Helyesírás, Kommunikáció szóban (retorika), Helyesírásikészség-fejlesztés, Nyelvművelés ‒ nyelvi kultúra

Szakterület: Onomatológia

Rövid életrajz

Középiskolai tanulmányok: Béri Balogh Ádám Gimnázium, Tamási, 1972–1976

Egyetemi tanulmányok: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, magyar–orosz szak, 1978–1983

Munkahely: 1982-től Zsámbéki Tanítóképző Főiskola (1993-tól Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskola, 2000. január 1-jétől Apor Vilmos Katolikus Főiskola), Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék, ill. Magyar Nyelv és Kultúra Intézete; beosztás: főiskolai tanár

2009-től Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelvészeti Tanszék – óraadó oktató   

Tudományos fokozat: 1986 – dr. univ.; 1997 – PhD

Idegennyelv-ismeret: orosz nyelv: C típusú felsőfokú nyelvvizsga; német nyelv: PhD nyelvvizsga (ELTE BTK Germanisztikai Intézet)

Konferenciák, előadások:

A levelező tagozatos pedagógusképzés sajátosságai az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán (The specialities of the correspondence training of primary school teachers at the Apor Vilmos Catholic College) – A tanítóképzés egykor és ma, Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, 2007. szeptember 25.

Nyelvi kreativitás – művészeti nevelés – Művészetek szerepe a személyiségfejlesztésben. Nemzetközi művészeti nevelési konferencia, Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Vác, 2007. november 22–23.

Helyesírásikészség-fejlesztés távoktatással a pedagógus-továbbképzésben (Development of Orthographic Skills in Distance Education int he Further Training of Teachers) – A tanítóképzés jövőképe / Budućnost Obrazovanja učitelja / Future Perspectives of Primary School Teacher Training, Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, 2008. szeptember 18–20.

Az anyaország szerepe, lehetőségei és felelőssége a határon túli magyarok anyanyelv-használatának megőrzésében (Preservation of the transborder hungarians’ modher-tongue – the role of the homeland; possibilites and ressponsibility) – Az esélyegyenlőség és a felzárkóztatás vetületei az oktatásban, Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, 2009. szeptember 17–19. (szekcióelnök)

A helyesírás-tanítás tapasztalatai az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán – Tantárgy-pedagógiai Konferencia. Eötvös József Főiskola, Baja, 2009. november 19–20.

Lehet-e hatékony módszer a távoktatás a helyesírás-tanításban?  (Is it possible, to teach ortography efficiently by distance education?) – Korszerű módszertani kihívások / Modern Methological Aspects / Savremeni Metodički Izazovi, Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, 2010. szeptember 23–24. (a plenáris ülés elnöke)

Helyesíráskészség-fejlesztés távoktatással – MoodleMoot Konferencia, Debrecen, 2008. november 14–15.

A j-ly-os szavak tanításának tapasztalatai a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskolán – Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar, Tanítóképző Intézet, Nyíregyháza, 2009. április 3.


Nemzetközi szakmai kapcsolatok

Pädagogische Akademie Tirol, Innsbruck
Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka
(Univerzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku Subotica)
Babes-Bolyai Tudományegyetem Benedek Elek Tanítóképző Főiskolai Kara, Székelyudvarhely
 
Publikációk
 
Tárgyak, tematikák, jegyzetek


x