Hegedűs Attila

Magyar Nyelvészeti Tanszék
tanszékvezető, egyetemi docens, PhD
E-mail: hegedus.attila@btk.ppke.hu
Szoba: Z épület 512.
Fogadóórák: szerda 12.30–13.30

Oktatott tárgyak:

BA: Nyelv és társadalom, Magyar nyelvtörténet, Hangtörténet, Nyelvemlékelemzés, Proszeminárium, Nyelvészeti szakszeminárium (témái: dialektológia, névtan, nyelvtörténet)
MA: Nyelvtörténeti és névtani kutatások, A magyar nyelv rendszertörténete (jelentéstörténet, morfématörténet), Történeti névtan, Történeti szociolingvisztika és dialektológia

Szakterület: magyar nyelvtörténet, dialektológia, névtan

Iskolai végzettség
1969–1973 Piarista Gimnázium, Kecskemét
1975–1977 Piarista Hittudományi Főiskola
1977–1982 ELTE BTK, magyar–német szak

Tudományos fokozat
bölcsészdoktor 1983 (ELTE BTK)
PhD 1995 (ELTE BTK)

Munkahely, beosztás
1982 tudományos segédmunkatárs, ELTE BTK
1984 tudományos munkatárs, ELTE BTK
1996 megbízott egyetemi docens, PPKE BTK
1996 intézetvezető, PPKE BTK Nyelvészeti Intézet
2000 kinevezett egyetemi docens, PPKE BTK
2000 oktatási dékánhelyettes (2009-ig), PPKE BTK
2010 tanszékvezető PPKE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék

Oktatói tevékenység
1983–1997, ELTE: magyar nyelvtörténet (gyakorlatvezetés), dialektológia, névtan
1993–1997, KGRE: fonetika, magyar nyelvtörténet, dialektológia
1993– PPKE: magyar nyelvtörténet, fonetika, leíró magyar grammatika, dialektológia, névtan
2003–2007 ME: dialektológia, szociolingvisztika
Erasmus–oktatóként: Besztercebánya (2 alkalommal), München (2 alkalommal), Nyitra

Tudományos pályázati tevékenység
OTKA 1992–1993, 1994–1997, 1998–1999; 2010–2012
FKFP 1997–1999
Soros FEPP 1999–2002
Széchenyi Professzori Ösztöndíj 1998–2001
Pro Renovanda Cultura Hungariae ösztöndíj 2001

Szakmai tapasztalatokkal kapcsolatos kiegészítő információk
1991–2004: a Névtani Értesítő felelős szerkesztője

Díjak, elismerések
1994: Bárczi-díj
1997: Széchenyi Professzori Ösztöndíj
2001: Pro Renovanda Cultura Hungariae Ösztöndíj
2002: Csűry-díj
2003: Pázmány Péter Emlékérem
2010 Pázmány Plakett
 
Kutatások, témavezetések:
Az OTKA-pályázathoz kapcsolódó dialektológiai kutatás. Témája: a magyar nyelvjárások mondattani alapú kategorizálása
Témavezetés: Tóth László (irodalmi névadás), Földi Gábor (történeti névtan), Demjén Izabella (történeti dialektológia)
 
Konferenciák, előadások:
2012. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei konferencia, Szeged
2012. 17. Élőnyelvi Konferencia, Szeged
2013. Nyelvelmélet és diakrónia konferencia, Piliscsaba
2014. Neveink világa. A magyar névkutatás helyzete és feladatai. Konferencia Hajdú Mihály emlékére. Budapest, ELTE
(a konferencia-előadások megjelenését l. a publikációs jegyzékben)
 
Publikációs jegyzék
Tárgyak, tematikák, jegyzetek
x