Nemesi Attila László

Magyar Nyelvészeti Tanszék
egyetemi docens, PhD
E-mail: nemesi.attila@btk.ppke.hu
Szoba: Z épület 513.

Oktatott tárgyak:
BA: Szó- és alaktan, Nyelvészeti ismeretek, Média és nyelvhasználat, Nyelvészeti szakszeminárium, Kommunikáció szóban
MA: A magyar nyelv leírása, Nyelv, társadalom, kultúra, Pragmatika, A jelek tudománya – retorikai értelmezés és elemzés, Kutatásmódszertan, Alkalmazott nyelvészet, Meggyőző kommunikáció

Szakterület: nyelvészet (pragmatika)

Rövid életrajz
Egyetemi tanulmányait a Szegedi Tudományegyetemen (korábbi nevén: József Attila Tudományegyetem) végezte magyar és általános nyelvészet szakon. 2003-tól tíz éven át a PPKE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Intézetében dolgozott tanársegédi, adjunktusi, majd docensi beosztásban. 2013 szeptemberétől a PPKE Magyar Nyelvészeti Tanszékének docense. Fő kutatási területe a pragmatika, de publikációi a műveltetés kérdésétől a benyomáskeltésen át a vizuális befolyásolásig számos témakört érintenek. Tudományos fokozatát 2008-ban szerezte meg a Szegedi Tudományegyetemen. Két könyve jelent meg eddig: Az alakzatok kérdése a pragmatikában (2009), Nyelv, nyelvhasználat, kommunikáció (2011). Jelenleg a humor pragmatikájával, valamint a klasszikus retorika és a grice-i pragmatika viszonyával foglalkozik.

Érdeklődési területek
az alakzatok szerepe és megértése a társalgásban
pragmatika, morfopragmatika, történeti pragmatika
szerepelmélet, benyomáskeltés és nyelvhasználat
nyelvi és vizuális befolyásolás, tematizáció, értelmezési keretek (framing)
nyelvi rétegződés és nyelvkultúra nálunk és más országokban

Kutatások, témavezetések
XXI. Század Intézet tudományos pályázata (2003. február 1. – 2004. január 31.)
MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (2009. szept. 1. – 2012. aug. 31.)
OTDK-különdíjat nyert hallgatója: Tóth Loretta (2013).
A Kossuth-szónokversenyen díjazott hallgatói: Tomcsányi Árpád (I. helyezett, 2011), Arany Ariella (III. helyezett és három különdíj nyertese, 2013), Ádám Orsolya (különdíjas, 2014).

Nyelvtudás
angol, spanyol

Tagság szakmai szervezetekben
International Pragmatics Association (IPrA, Antwerpen)
Magyar Nyelvtudományi Társaság
Magyar Szemiotikai Társaság

Tárgyak, tematikák, jegyzetek

Publikációk

 

x