Pintér Lilla

 

 

 

Magyar Nyelvészeti Tanszék

PhD, adjunktus
E-mail: pinter.lilla@btk.ppke.hu
Szoba: Z épület 513.

 

Oktatott tárgyak:

Mondattan (előadás és gyakorlat), Szó és alaktan (gyakorlat), A világ nyelvei és a világ nyelvi képe, Kommunikáció szóban és írásban (retorika), Pszicholingvisztika, A magyar nyelv leírása

 

Szakterület: magyar mondattan, nyelvelsajátítás

 

Rövid életrajz

Tanulmányok:

2006–2009 magyar alapszak (PPKE BTK)

2009–2012 magyartanár – filozófiatanár mesterképzés (PPKE BTK)

2012–2015 doktori képzés (PPKE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola)

2017 PhD fokozat (summa cum laude)

Munkahelyek:

2012–2013 óraadó oktató, Óbudai Árpád Gimnázium

2013–2017 tudományos segédmunkatárs, MTA Nyelvtudományi Intézet, Elméleti és Kísérletes Nyelvészeti Osztály (projekt: A kvantorok pszicholingvisztikája, OTKA 108951, vezető: Prof. É. Kiss Katalin)

2015–2017 óraadó oktató, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Magyar Nyelvészeti Tanszék

2017– adjunktus, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Magyar Nyelvészeti Tanszék

 

Konferenciák, előadások

Hogyan értik a magyar gyerekek a számneves kifejezéseket? Nyelvészdoktoranduszok Országos Konferenciája (LingDok) 16.Szeged, 2012. november 29–30.Társelőadó: Gerőcs Mátyás

How do Hungarian preschoolers interpret number words? Conference of the Student Organization of Linguistics in Europe (ConSOLE) 21.Potsdam, 2013. január 9–11.Társelőadó: Gerőcs Mátyás

Suspended obviation and spelled out PRO are two sides of the same coin Central European Conference in Linguistics for Graduate Students(CECIL’S) 3.Piliscsaba, 2013. augusztus 22–23.

Do Hungarian preschoolers always understand number words exactly?International Conference on the Structure of Hungarian (ICSH) 11.Piliscsaba, 2013. augusztus 29–31.Társelőadó: Gerőcs Mátyás

How do Hungarian preschoolers interpret number words? Workshop on the Acquisition of Quantification. University of Massachusetts, Amherst, 2013. október 4–5.Társelőadó: Gerőcs Mátyás

A gyerekek mindig pontosan értik a számneveket? Nyelvészdoktoranduszok Országos Konferenciája (LingDok) 17.Szeged, 2013. november 28–29.Társelőadó: Gerőcs Mátyás

Do Hungarian preschoolers understand number words exactly? Budapest CEU Conference on Cognitive Development (BCCCD) 14. Budapest, 2014. január 9–11. Társelőadó: Gerőcs Mátyás

The role of centration in Hungarian preschoolers’ interpretation of exhaustivity. Dubrovnik Conference on Cognitive Science (DuCog) VI. – Language and Conceptual Development. Dubrovnik, 2014. május 22–24.

The role of Information Structure in children’s interpretation of numerically modified expressions Olomouc Linguistics Colloquium (Olinco) 2. Olomouc, 2014. június 5–7. Társelőadó: Gerőcs Mátyás

A csak partikula értelmezése óvodáskorban. Nyelvészdoktoranduszok Országos Konferenciája (LingDok) 18. Szeged, 2014. november 20–21.

Preschoolers’ interpretation of the focus particle csak ’only’ in Hungarian Conference of the Student Organization of Linguistics in Europe (ConSOLE) 23. Párizs, 2015. január 7–9.

The acquisition of the exhaustive interpretation of Hungarian focus constructions International Conference on the Structure of Hungarian (ICSH) 12. Leiden, 2015. május 22–23.

Experimental investigation of the exhaustivity of structural focus. Central European Conference in Linguistics for Graduate Students(CECIL’S) 5. Olomouc, 2015. szeptember 4–5.

Focus interpretation in Child Hungarian. Generative Approaches to Language Acquisition (GALA) 12. Nantes, 2015. szeptember 10–12.

A kísérletes módszertan térnyerése az elméleti nyelvészetben. A nyelvtudomány technológiai alapú evolúciója. Budapest, MTA Székház, 2015. november 10.

Children’s interpretation of asserted, presupposed, and pragmatically implied exhaustivity. Boston University Conference on Language Development (BUCLD) 40. Boston, 2015. november 13–15.

Susceptibility to ostensive communication culminates at 8-9 years of age. Budapest CEU Conference on Cognitive Development (BCCCD) 16. Budapest, 2016. január 7–9. Társelőadók: É. Kiss Katalin, Zétényi Tamás

Exhaustivity of structural focus in Hungarian: presupposition or implicature? Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Sprachwissenschaft (DGfS) 38. Tematikus workshop: Presuppositions in language acquisition. Konstanz, 2016. február 24.

Preschoolers’ Interpretation of Presupposed and Pragmatically Implied Exhaustivity. International Conference of Language Acquisition VIII. Palma de Mallorca, 2016. szeptember 7–9.

The Role of Contextual Factors in Preschoolers’ Interpretation of Presupposed Exhaustivity. Theoretical and Experimental Approaches to Presuppositions Workshop. Genova, 2017. március 3–5.

The meaning of some. Dubrovnik Conference on Cognitive Science (DuCog) X. Communication, Pragmatics, and Theory of Mind. Dubrovnik, 2018. május 24–27. Társelőadók: É. Kiss Katalin, Langó-Tóth Ágnes

 

 

Publikációk

x