Zaicz Gábor

 

 

Iskolai végzettség

1963–1968: ELTE Bölcsészettudományi Kar, magyar–orosz–finnugor szak

Tudományos fokozat

1996: PhD

Ösztöndíjak

1971–1972: Finnország (10 hónapos kutatás)
1993: Oroszország (2 hónapos mordvinföldi oktatás és kutatás)
1998: Japán (2 hónapos oktatás egy Oszaka melletti egyetem magyar tanszékén)

Munkahely, beosztás

1968–1995: MTA Nyelvtudományi Intézet Magyar Nyelvtörténeti és Dialektológiai Osztály – tud. segéderő, tud. segédmunkatárs, tud. munkatárs
1994 óta: PPKE BTK Finnugor Tanszék – egy. docens (1994–1995: második állásként)

Oktatói tevékenység

1994 óta: finnugor nyelvészeti tárgyakat a magyar és a finnugor szakon (majd a finnugor szakirányon), más finnugor filológiai tárgyakat a finnugor szakon (majd a szakirányon)

Tudományos pályázati tevékenység

2002–2005: Széchenyi István Ösztöndíj, egyéni pályázat: egy mordvin etimológiai szótár készítése

Szakmai testületben tagság, szakmai közéletben való részvétel

1994 óta az MTA uralisztikai nyelvészeti bizottságának tagja,
1996 óta az MTA köztestületi tagja,
1994 óta a Magyar Nyelvtudományi Társaságnak, ezen belül a Fokos-díjat odaítélő Bizottságnak a tagja,
2004 óta a Finnugor díj Vértes Edit emlékére alapítvány kuratóriumának elnöke,
1991 óta a Reguly Társaság választmányi tagja,
2005 és 2010 között a XI. Nemzetközi Finnugor Kongresszus főtitkára,
1974 óta a helsinki Finnugor Társaság tagja.

Szakmai tapasztalatokkal kapcsolatos kiegészítő információk

Számos kiadványnak szerkesztője, így például a Kiss Lajos 75. és Keresztes László 60. születésnapjára megjelent köteteknek.

Kutatási terület

Mordvin nyelvészet, magyar nyelvtörténet, tudománytörténet.

Nemzetközi szakmai kapcsolatok

Kapcsolat a Szaranszki, a Tartui, a Göttingai, az Oszakai és a Vancouveri Egyetem munkatársaival.

Fontosabb egyetemi és tudományos vezetői funkciók

1994–1998: a Finnugor Tanszék vezetője

Kitüntetések

1979: Akadémiai Nívó-díj
1996: Akadémiai Díj

 

Publikációs jegyzék

x