Bazsányi Sándor

 

 

Bazsányi Sándor

Publikációi

 
 
 
Tanulmányok:
1991-1995: ELTE BTK, magyar-esztétika szak
1996-1998: ELTE BTK, esztétika doktori képzés
2000: PhD fokozat, esztétika
 
Oktatott kurzusok:
BA:
–    Klasszikus esztétikai elméletek
–    Modern esztétikai elméletek
–    Esztétikatörténet. XX. század
–    Szövegolvasás
–    Műelemzés
–    Irodalomesztétika
–    Képzőművészet-esztétika
–    Kanonikus mű
MA:
–    Ágazati esztétika
–    Műelemzés
–    Kritikaírás
–    Szövegolvasás
 
Kutatási terület:
–    kortárs magyar irodalom
–    irodalomesztétika
–    retorika és esztétika kapcsolódásai pontjai
–    kép és nyelv
 
Tagság:
–    Szépírók Társasága
–    MTA köztestületi tag
 
Utóbbi tíz év fontosabb publikációi (könyvek):
A szájalás szomorúsága, JAK-Kijárat, Budapest, 2000.
„Álnokul költött fabulák”. Tanulmányok az esztétikai tudat 
formálódásának magyarországi előtörténetéhez, PPKE BTK, Piliscsaba,2001.
„Hiszen nem ti vagytok, akik beszéltek…”. Változatok a 
retorikára, Kijárat, Budapest, 2003.
„Fehéret, feketét, tarkát…”. Változatok az iróniára, Kalligram, 
Pozsony, 2009. 
 
Nyelvismeret:
–    angol, német
 
x