Életrajz

 

 

 

Publikációk

 

Tanulmányok

 • 1982-1983 József Attila Tudományegyetem, Szeged, magyar-angol
 • 1983-1987 ELTE, Budapest, magyar-angol-esztétika
 • 1987-1988 Oriel College, Oxford University, politikai filozófia
 • 1996-1997 Európai Jogelméleti Akadémia, Brüsszel


Diplomák

 • 1987 középiskolai tanári diploma, magyar-angol-esztétika (ELTE)
 • 1997 M.A./LL.M jogelmélet (European Academy of Legal Theory, Brussels)


Akadémiai Fokozatok

 • 1991 egyetemi doktori, politikai filozófia (ELTE)
 • 1996 kandidátusi/PhD politikai filozófia (MTA)
 • 2007 habilitáció, eszmetörténet (PPKE)
 • 2011 akadémiai doktori fokozat, filozófia (MTA)
 • 2012 professzori cím (PPKE)


Külföldi ösztöndíjak

 • 1991 Summer research grant, Oxford
 • 1991-4 Sasakawa Foundation Young Leaders' Fllowship, Budapest
 • 1992-3, Tempus graduate grant, Cambridge
 • 1992-3 Research fellow, Collegium Budapest
 • 1993, 2003 Max Planck Institut für Geschichte, Göttingen
 • 1994 Visiting researcher, Rotterdam
 • 1994-5, Lise Meitner Research Fellowship, Bécs
 • 1999-2000, Mellon Research fellow, Edinburgh
 • 2005-2006 Magyar Scholar, Hollandi Királyi Tudományos Akadémia, Institute For Advanced Studies in the Humanities and the Social Sciences
 • 2009 Visiting Research Fellow, Nanovic Institute for European Studies, University of Notre Dame, 2009 szeptember


Külföldi oktatási tapasztalat

 • 2010- IRUN Network, Radboud University, Nijmegen, Holland
 • 2011- CEEPUS, Visegrad Fund, Jagelló Egyetem, Krakkó, Lengyelország
 • 2011- CEEPUS, Babes-Bólyai Egyetem, Kolozsvár, Románia


Korábbi és egyéb munkahelyek

 • 1987-1990 Karinthy Frigyes Angol-Magyar Kéttannyelvű Gimnázium
 • 1989-1994 TMB ösztöndíjas, Filozófiai Intézet, majd ELTE Filozófiai Intézet
 • 1995-1998, 1999- Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Esztétika Tanszék
 • 1996-2003 Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jogbölcseleti Intézet
 • 1998-1999 Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Külföldi Magyar Intézetek Osztálya
 • 2001-2010 Heti Válasz szerkesztősége
 • 2013- Az MTA BTK Filozófiai Intézet igazgatója


Oktatott kurzusok

 • A felvilágosodás esztétikája
 • Magyar politikai gondolkodás
 • Konzervativizmus, liberalizmus
 • Esztétikai alapfogalmak
 • A képzőművészet esztétikája
 • Az építészet esztétikája
 • A művészettörténet elmélete
 • Gyakorlati filozófia
 • A kritikaírás mestersége
 • Műelemzés
 • Irodalomesztétika


Kutatási területek

 • A felvilágosodás esztétikája
 • Kora modern politikai eszmetörténet
 • Politikai filozófia
 • Irodalom- és műkritika


Tagság

 • Magyar Írószövetség
 • Magyar Filozófiai Társaság
 • Oakeshott Association
 • International Society for Eighteenth Century Scottish Studies
 • MTA köztestületi tag
 • MTA Filozófiai Bizottság


Az utóbbi tíz év fontosabb publikációi (könyvek):

 • 2000. – Prudentia iuris : towards a pragmatic theory of natural law. – Budapest : Akad. K.
 • 2004. – Aspects of the enlightenment : aesthetics, politics and religion / ed. by Ferenc Hörcher and Endre Szécsényi. – Budapest: Akad. K.
 • 2006. – A gentleman születése és halála : válogatott eszmetörténeti tanulmányok, Budapest: Helikon
 • 2008. – Konzervativizmus, természetjog, rendszerváltás : politika- és jogfilozófiai tanulmányok, Budapest : L'Harmattan
 • 2010. – Ottlik kadét történetei: közelítések, vázlatok, Budapest: Kortárs
 • 2011. – Horkay Hörcher Ferenc, Szilágyi Márton (szerk.): Edmund Burke esztétikája és az európai felvilágosodás, Budapest: Ráció Kiadó
 • 2013. – Esztétikai gondolkodás a felvilágosodás korában, Budapest: Gondolat Kiadó


Nyelvismeret

Angol (felső) – német (alap) – francia (olvasás)

 

x