Széplaky Gerda

 

SZÉPLAKI IRÉN GERDA
(2010. február 16.)
 
Tanulmányok, fokozatok:
1993-2000. KLTE-DE BTK – filozófia-esztétika szak
1995-96. Westfälische Wilhelm Universität, Münster, filozófiai tanulmányok
2008-2009. DE BTK – Filozófia Doktori Iskola (Disszertációm címe: Az ember teste. A test státusza a filozófiai tradícióban – különös tekintettel a nőiség diskurzusaira; Védés időpontja: 2010. május)
 
 
Korábbi munkahelyek, szakmai tevékenység:
1993-1995. Határ című irodalmi és bölcseleti folyóirat szerkesztése
2001-2005 Vulgo című filozófiai folyóirat szerkesztése
2003-2005: Debreceni Disputa című kulturális-közéleti folyóirat szerkesztése
2001-2003: MTA TKI, fiatal kutató
2004-2007: A totalitarizmus és az európai szellem című kutatási projekt szakmai koordinátora (MTA TKI – DE TEK)
2005-: Kalligram Kiadó, Memento könyvek sorozatszerkesztése (Vajda Mihállyal együtt) 2001-: DE Filozófia Intézet, óraadó tanár
 
Oktatott kurzusok:
Testfenomenológia
XX. századi felelősségetikák
Filozófiai feminizmus
Modern esztétikai elméletek
Képzőművészet-esztétika
Filmesztétika
Műelemzés
 
Kutatási terület:
A Másik etikai problémái
Filozófiai testelméletek
A testiség művészeti reprezentációi
Vizualitás-elmélet
Művészetelmélet
 
Tíz legfontosabb publikáció:
(Könyvek:)
1. A zsarnokság szépsége. Tanulmányok a totalitarizmus művészetéről.Kalligram Kiadó, 2008. (válogatás, szerkesztés, előszó)
2. A halott Isten árnyékában.Tanulmányok a morál, az igazság és az erőszak kérdéseiről. Kalligram Kiadó, 2010. (válogatás, szerkesztés, előszó)
3. Az ember teste. Filozófiai írások. Kalligram Kiadó, 2010.
 
(Tanulmányok folyóiratokban:)
4. Szégyen és erotika = Literatura 2001/4.
5. Az önmaga-felejtés erotizált technikái = Vulgo 2002/1.
6. A szerelmes és a csaló. Autoerotizmus a karteziánus gondolkodásban. = Vulgo 2003/3.
7. Egy formabontó gondolkodó. Vajda Mihály stílusai = Vulgo 2005/1-2.
8. Az erotika sötét oldala = Disputa, 2009/6.
 
(Tanulmányok kötetekben:)
9. A tótágast álló Szókratész (Platón és a diploé). In: Nagyerdei megálló. Debrecen, 2005.
10. Fátyolos nők és traktoros anyák. A feminizmus és a totális gondolat. In: A totalitarizmus és a magyar filozófia (tanulmánykötet). Debrecen, 2005.
 
Nyelvismeret:
Német, francia
x