Bazsányi Sándor tematikái 2019. ősz

BA

Bevezetés az esztétikába

Kötelező olvasmányok:


*

 • René Wellek, Austin Warren: Az irodalom elmélete (Szili József fordítása), Budapest, 1972, 361–382 (Az értékelés című fejezet).
 • Roland Barthes: A műtől a szöveg felé (Kovács Sándor fordítása), in: A szöveg öröme, Budapest, 1996.


*

 • Matthias Bunge: Képkategóriák a 20. század művészetében (Adamik Lajos fordítása), Balkon, 2002, 2–3.
  (http://www.balkon.hu/balkon03_10/01bunge.html)
 • Susan Sontag: A fényképezésről (Nemes Anna fordítása), Budapest, 2010, 171–223 (A fényképezés evangéliumai című fejezet).


Ajánlott olvasmányok:


Műelemzés: modern irodalom = Modern Művészet

Elemzendő művek:

 • Karinthy Frigyes: Nihil
 • Kosztolányi Dezső: Esti Kornél. Ötödik fejezet, melyben egyetlen hétköznapjának, 1909 szeptember 10-ének mozgalmas és tanulságos leírása foglaltatik s megelevenül az az idő, mikor még I. Ferenc József ült a trónon és Budapest kávéházaiban csak különböző irányokhoz, iskolákhoz szító modern költők tanyáztak


*

 • John Keats: A Parthenon frízeire (Radnóti Miklós fordítása)
 • Krasznahorkai László: Fenn az Akropoliszon


*

 • Rainer Maria Rilke: A fiú (Kosztolányi Dezső és Nemes Nagy Ágnes fordításai)
 • Kosztolányi Dezső: Marcus Aurelius
 • Nemes Nagy Ágnes: Szobrok


*

 • Kálnoky László: Szanatóriumi elégia
 • Vas István: Ötven felé
 • Petri György: „Ötven felé”


Műelemzés: kortárs irodalom = A vers közelről

Elemzendő művek:

 • Tandori Dezső: Madárzsoké
 • Orbán Ottó: Gyere, súgja Schubertnek a Halál / Mi van Schubert dalában?
 • Takács Zsuzsa: A trójai faló állhatatossága / A trójai faló szépsége
 • Tolnai Ottó: Budi a délibábban
 • Domonkos István: Kormányeltörésben
 • Baka István: Szentpéterváron újra
 • Rakovszky Zsuzsa: „Vad éj, vad éj”
 • Parti Nagy Lajos: Rókatárgy alkonyatkor
 • Borbély Szilárd: Karácsonyi szekvenciák (1) / Hászid-Szekvenciák (XVIII.)
 • Térey János: Perszephoné levele


MA

Az esztétika alapkérdései

Átfogóbb olvasmányok:

 • Wolfgang Welsch: Aesthetics Beyond Aesthetics, in: Martti Honkanen (ed.): Practical Aesthetics in Practice and Theory, Helsinki, 1997.
 • Karolyn Korsmeyer: Taste and Other Senses: Reconsidering the Foundations of Aesthetics, The Nordic Journal of Aesthetics, No. 54, 2017.
 • Vajda Mihály: A tudós, az esszéista és a filozófus, Holmi, 1993, 5.


Tárgyalandó szövegek:

 • Popper Leó: Dialógus a művészetről (Bonyhai Gábor fordítása), Helikon, 1981, 2–3.
 • Lukács György: Beszélgetés Laurence Sterne-ről, in: Ifjúkori művek, Budapest, 1977.


*

 • Friedrich Nietzsche: A tragédia születése (Kertész Imre fordítása) – 4. fejezet
 • Martin Heidegger: A műalkotás eredete (Bacsó Béla fordítása) – A dolog és a mű című fejezet
 • Földényi F. László: A melankólia dicsérete – a Rejtélyes kőtömbök című fejezet A közelítő sötétség című alfejezete


*

 • Gilles Deleuze: Francis Bacon. Az érzet logikája (Seregi Tamás fordítása) – Az atlétika, az Összefoglaló jegyzet: korszakok és aspektusok Bacon festészetében és a Megfesteni az erőket című fejezetek
 • Hans Belting: Faces. Az arc története (Horváth Károly fordítása) – a Néma üvöltés az üvegketrecben. A szétzilált arc című fejezet
 • Földényi: A melankólia dicsérete – a Francis Bacon című fejezet


Az irodalom és a képi fordulat

Olvasmány:

 • W. J. T. Mitchell: Az ekphraszisz és a másik (Milián Orsolya fordítása), in: A képek politikája. Válogatott írások, Szeged, 2008.


Művek:

 • Marcel Proust: Az eltűnt idő nyomában (Jancsó Júlia vagy Horváth Andor fordítása) – Bergotte halálának leírása A fogoly lány című kötetből
 • Nádas Péter: Emlékiratok könyve – a Titkos örömünk éjszakái című fejezet
 • Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: A félkegyelmű (Makai Imre fordítása) – a második rész negyedik fejezete és a harmadik rész hatodik fejezete
 • Krasznahorkai László: C[h]risto Morto


*

 • Csanádi Imre: Rákóczi (Mányoki Ádám festménye, 1712, Gdansk–Danzig)
 • Tandori Dezső: Seurat: Külváros
 • Kántor Péter: A Vermeer-lányok / A piros kalapos lány
 • Markó Béla: Üdvözültek (Szűcs Attila: A megfigyelők, 2014, olaj, vászon, 140x190 cm) / Kárhozottak (Szűcs Attila: A megfigyelők, 2014, olaj, vászon, 140x190 cm)
x