Bazsányi Sándor tematikái 2019. tavasz

Bevezetés a műelemzésbe

Olvasmányok:

*

 • Kosztolányi Dezső: Az írástudatlanok árulása. Különvélemény Ady Endréről, in: Egy ég alatt, Budapest, 1977.
  (http://mek.oszk.hu/05500/05546/05546.htm#34)
 • Milan Kundera: Szent Garta kasztráló árnya (ford. Réz Pál), in: Elárult testamentumok, Budapest, 2001. (vagy: Beszélő, 1996, 04.)
  (http://beszelo.c3.hu/cikkek/szent-garta-kasztralo-arnya)
 • Norman N. Holland: Az irodalmi interpretáció és a pszichoanalízis három fázisa (ford. Erős Ferenc), in: Erős Ferenc, Bókay Antal (szerk.): Pszichoanalízis és irodalomtudomány, Budapest, 1998.

*

 • Max Imdahl: Ikonika (ford. Hegyessy Mária), in: Bacsó Béla (szerk.): Kép – fenomén – valóság, Budapest, 1997.
 • Svetlana Alpers: Hű képet alkotni. Holland művészet a XVII. században (ford. Várady Szabolcs), Budapest, 2000, 13–24 (Bevezetés), 247–254 (Epilógus. Vermeer és Rembrandt), 255–260 (Függelék. A holland művészet jelképes értelmezése).
 • W. J. T. Mitchell: Ut pictura theoria: az absztrakt festészet és a nyelv (ford. Rajnai Judit), in: Válogatott írásai, Szeged, 2008.


Ajánlott olvasmányok:


Esztétikatörténet 4. XIX. század

Olvasmányok:

 • Friedrich Wilhelm Joseph Schelling: A transzcendentális idealizmus rendszere (ford. Endreffy Zoltán), Budapest, 1983, 384–410 (Hatodik főszakasz. A filozófia általános organonjának levezetése vagy a művészetfilozófia fő tételei a transzcendentális idealizmus alapelvei szerint).
 • Friedrich Schlegel: Az érthetetlenségről (ford. Vámosi Pál), in: Salyámosy Miklós (szerk.): Kultusz és áldozat. A német esszé klasszikusai, Budapest, 1981.
 • Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Előadások a művészet filozófiájáról (ford. Zoltai Dénes), Budapest, 2004, 53–96 (Bevezetés).
 • Arthur Schopenhauer: A világ mint akarat és képzet ( ford. Tandori Ágnes, Tandori Dezső), Budapest, 1991, 237–274 (30–38. §), 343–358 (52. §).
 • Søren Kierkegaard: A közvetlen erotikus stádiumok avagy A zenei erotikus, in: Vagy-vagy (ford. Dani Tivadar), Budapest, 1978.
 • Friedrich Nietzsche: A tragédia születése (ford. Kertész Imre), Budapest, 1986.


Az értelmezés módszerei. Képzőművészet

Elemzendő művek:

 • Artemisia Gentileschi: Judit lefejezi Holofernészt (mindkét változat)
 • Gerard Terborch: Atyai feddés (mindkét változat)
 • Paul Cézanne: A Montagne Sainte-Victoire (több változatban)
 • Kazimir Malevics: Szuprematista kompozíció: Fekete négyzet és vörös négyzet
 • Vajda Lajos: Felmutató ikonos önarckép
 • Erdély Miklós: Demokratikus festmény, in: Aktuális Levél 9.
  (http://www.artpool.hu/Erdely/Demokratikus.html)
 • Szűcs Attila: Lány vörösben


Háttérolvasmányok:

 • Kibédi Varga Áron: Vizuális argumentáció és vizuális narrativitás (ford. Rózsahegyi Edit), Athenaeum, 1993, I, 4.
 • Svetlana Alpers: Hű képet alkotni. Holland művészet a XVII. században (ford. Várady Szabolcs), Budapest, 2000, 13-24 (Bevezetés), 255–260 (Függelék).
 • Arnold Gehlen: Kor-képek. A modern festészet szociológiája és esztétikája (ford. Bendl Júlia), Budapest, 1987, 83–106 (Tárgy és képfelület – a reflexió létrehozása).
 • W. J. T. Mitchell: Ut pictura theoria: az absztrakt festészet és a nyelv (ford. Rajnai Judit), in: A képek politikája. Válogatott írásai, Szeged, 2008.
 • Hans Belting: Faces. Az arc története (ford. V. Horváth Károly), Budapest, 2018, 199–212 (10. Az ikon „valódi arc”-a és a hasonló arc”); 225–260 (12. Rembrandt és az önarckép. Lázadások a maszk ellen; 13. Néma üvöltés az üvegketrecben. A szétzilált arc)
 • Birkás Ákos: Ki az áldozat? Ki a tettes? és […]; Az avantgárd halála in: Aktuális Levél 1.
  (http://www.artpool.hu/Al/al01/Birkas1.html)
  (http://www.artpool.hu/Al/al01/Birkas2.html)
 • Földényi F. László: Fény és határ. Gondolatok Szűcs Attila festészetéről, in: Hornyik Sándor (szerk.): Still Light / Szűcs Attila, Budapest, 2014.
  (http://www.szucsattila.hu/files/sharedUploads/books%20_%20editions/STILL%20LIGHT/index.html)


A szemináriumi műelemző dolgozat választható tárgyai:

 • Jan Vermeer: Mérleget tartó nő
 • Vajda Lajos: Dinnyefej


Irodalomesztétika

Elemzendő művek:

 • Rainer Maria Rilke: A hattyú (Szabó Ede fordítása)

*

 • Orbán Ottó: Az éjnek rémjáró szaka
 • Tandori Dezső: A Semmi Kéz
 • Oravecz Imre: A kérés részletezése
 • Baka István: Orosz triptichon

*

 • Takács Zsuzsa: Ma meghalt anyám vagy talán tegnap
 • Kántor Péter: Levél anyámnak
 • Borbély Szilárd: Az oxigénhiány
 • Rakovszky Zsuzsa: A körülmények


A szemináriumi műelemző dolgozat választható tárgyai:

 • Petri György: Bibó temetése
 • Tatár Sándor: Anyámnak


A próza közelről 1.

Olvasmányok:

 • Mészöly Miklós: Szárnyas lovak
 • Bodor Ádám: Vissza a fülesbagolyhoz
 • Tar Sándor: Nellike
 • Nádas Péter: Sanyika
 • Bereményi Géza: Irodalom
 • Krasznahorkai László: Az utolsó hajó
 • Parti Nagy Lajos: A hullámzó Balaton
 • Szvoren Edina: Így élünk
 • Jenei László: Kilátás a Mimazonból
 • Mán-Várhegyi Réka: Ideg


A szemináriumi műelemző dolgozat tárgya:

 • Krasznahorkai: El Bogdanovichtól


A póza közelről 2.

Olvasmány:

 • Szvoren Edina: Verseim. Tizenhárom történet


A szemináriumi műelemző dolgozat tárgya:

 • Szvoren: Áruházi blues

 

x