Bazsányi Sándor tematikái, 2020. tavasz

Bevezetés a műelemzésbe

Olvasmányok

*

 • Kosztolányi Dezső: Az írástudatlanok árulása. Különvélemény Ady Endréről, in: Egy ég alatt, Budapest, 1977.
  (http://mek.oszk.hu/05500/05546/05546.htm#34)
 • Milan Kundera: Szent Garta kasztráló árnya (ford. Réz Pál), in: Elárult testamentumok, Budapest, 2001. (vagy: Beszélő, 1996, 04.)
  (http://beszelo.c3.hu/cikkek/szent-garta-kasztralo-arnya)
 • Norman N. Holland: Az irodalmi interpretáció és a pszichoanalízis három fázisa (ford. Erős Ferenc), in: Erős Ferenc, Bókay Antal (szerk.): Pszichoanalízis és irodalomtudomány, Budapest, 1998.

*

 • Max Imdahl: Ikonika (ford. Hegyessy Mária), in: Bacsó Béla (szerk.): Kép – fenomén – valóság, Budapest, 1997.
 • Svetlana Alpers: Hű képet alkotni. Holland művészet a XVII. században (ford. Várady Szabolcs), Budapest, 2000, 13–24 (Bevezetés), 247–254 (Epilógus. Vermeer és Rembrandt), 255–260 (Függelék. A holland művészet jelképes értelmezése).
 • W. J. T. Mitchell: Ut pictura theoria: az absztrakt festészet és a nyelv (ford. Rajnai Judit), in: Válogatott írásai, Szeged, 2008.


Ajánlott olvasmányok


Esztétikatörténet 4. XIX. század

Olvasmányok

 • Friedrich Wilhelm Joseph Schelling: A transzcendentális idealizmus rendszere (ford. Endreffy Zoltán), Budapest, 1983, 384–410 (Hatodik főszakasz. A filozófia általános organonjának levezetése vagy a művészetfilozófia fő tételei a transzcendentális idealizmus alapelvei szerint).
 • Friedrich Schlegel: Az érthetetlenségről (ford. Vámosi Pál), in: Salyámosy Miklós (szerk.): Kultusz és áldozat. A német esszé klasszikusai, Budapest, 1981.
 • Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Előadások a művészet filozófiájáról (ford. Zoltai Dénes), Budapest, 2004, 53–96 (Bevezetés).
 • Arthur Schopenhauer: A világ mint akarat és képzet ( ford. Tandori Ágnes, Tandori Dezső), Budapest, 1991, 237–274 (30–38. §), 343–358 (52. §).
 • Søren Kierkegaard: A közvetlen erotikus stádiumok avagy A zenei erotikus, in: Vagy-vagy (ford. Dani Tivadar), Budapest, 1978.
 • Friedrich Nietzsche: A tragédia születése (ford. Kertész Imre), Budapest, 1986.


Irodalomesztétika / Magyar esztétikatörténet. Szövegolvasás

Elemzendő művek


A szemináriumi dolgozat választható tárgyai


Kritikaírás

Olvasmányok

 • Péterfy Jenő: Wohl Stefánia: Aranyfüst (Budapesti Szemle, 1887), in: Válogatott művei, 1983.
 • Ady Endre: „Négy fal között”. Kosztolányi Dezső verseskönyve (Budapesti Napló, 1907), in: Művészeti írások, Budapest, 1987.
  (http://mek.oszk.hu/00500/00583/html/ady67.htm)
 • Kosztolányi Dezső: Ady Endre: Vér és arany (A Hét, 1907), in: Egy ég alatt, Budapest, 1977.
  (http://mek.oszk.hu/05500/05546/05546.htm#34)
 • Bán Zoltán András: Babérból töviskoszorú (Hajnóczy Péter: Összegyűjtött munkái. Elbeszélések), in: Az elme szabad állat, Budapest, 2000. (vagy: Holmi, 1993, 3.)
  (http://epa.oszk.hu/01000/01050/00186/pdf/EPA01050_holmi_1993-03_434-437.pdf)
 • Beck András: Vég, kifejlet nélkül (Márton László: Tudatalatti megálló), in: Nincs megoldás, mert nincs probléma, Budapest, 1992. (vagy:Holmi, 1990, 10.)
  (http://holmi.org/pdf/archive/holmi1990-10.pdf)
 • Németh Gábor: Ex libris (Esze Dóra: Bodzagőz; Erdős Virág: Másmilyen mesék; Bódis Kriszta: Kemény vaj; Nagy Gabriella: Idegen), Élet és Irodalom, 2003, 7, 4.
 • Bán Zsófia: A modor mint generátor, Élet és Irodalom, 2003, 7, 25.
 • Keresztesi József: Mit állítunk?, Élet és Irodalom, 2003, 8, 1.
 • Bán: Amit állítunk, Élet és Irodalom, 2003, 8, 1.
 • Kovács András Bálint: Cherchez la femme!, Élet és Irodalom, 2003, 8, 1.
 • Kiss Noémi: Nem is tucat ügy!, Élet és Irodalom, 2003, 8, 8.
 • Németh: Ki borul?, Élet és Irodalom, 2003, 8, 8.


A szemináriumi dolgozat tárgya

 • rövidkritika egy 2019-ben megjelent magyar nyelvű lírai vagy epikai szépirodalmi műről


Művészetágazati esztétikák

Olvasmányok

 • Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Előadások a művészet filozófiájáról (ford. Zoltai Dénes), Budapest, 2004, 304–319 (A festészet).
 • Arthur Schopenhauer: A világ mint akarat és képzet (ford. Tandori Ágnes, Tandori Dezső), Budapest, 1991, 326–358 (51–52. §).
 • Søren Kierkegaard: A közvetlen erotikus stádiumok avagy A zenei erotikus, in: Vagy-vagy (ford. Dani Tivadar), Budapest, 1978. 63–99 (Semmitmondó bevezetés).
 • Friedrich Nietzsche: A tragédia születése (ford. Kertész Imre), Budapest, 1986. 47–90 (5–10. fejezet)

*

*

 • Balassa Péter: Vagyunk (Esterházy Péter: Termelési-regény), in: Segédigék. Esterházy Péter prózájáról, Budapest, 2005.
 • Balassa: A név nevében. Editióról és emendatióról (Esterházy Péter: Javított kiadás), in: Segédigék. Esterházy Péter prózájáról, Budapest, 2005. (vagy: Jelenkor, 2003, 4.)
  (http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/11/a-nev-neveben)
 • Dunajcsik Mátyás: Egy forradalom dokumentumai (Balassa Péter: Segédigék. Esterházy Péter prózájáról), Holmi, 2007, 3.
  (http://www.holmi.org/2007/03/egy-forradalomdokumentumai-jegyzetek)
 • Takáts József: A gyűjtőlencse, in: Szabó Gábor, Szilágyi Zsófia (szerk.): Hagyomány és fordulópont: Esterházy recepciója a kelet-európai régióban, Budapest, 2017.


Az irodalom és a téri fordulat

Háttérolvasmányok


Elemzendő művek

 • Franz Kafka: A per című regény Kilencedik fejezete (ford. Szabó Ede)
 • Kafka: A Kínai Fal építése (ford. Tandori Dezső)
 • Mészöly Miklós: Megbocsátás
 • Térey János: a Drezda februárban című kötet II. 13. című ciklusa
 • Nádas Péter: a Párhuzamos történetek című regény Egy vadonatúj civilizáció és American dream című fejezetei
x