11/3–40: Mérlegen a kínai reform és nyitás - PEACH konferenciafelhívás 2018. szeptember 20.

Jelentkezéseket várunk decemberi PEACH konferenciánkra, melynek apropóját a kínai reform és nyitás meghirdetésének 40. évfordulója adja.

11/3–40: Mérlegen a kínai reform és nyitás

A hivatalos párttörténetírás szerint negyven éve, a Kínai Kommunista Párt XI. Központi Bizottságának 3. plénumán hirdették meg a reform és nyitás politikáját Kínában. A jelenleg is tartó reformidőszakban Kína történelmi léptékben páratlan ütemű és mértékű gazdasági és társadalmi változásokon megy keresztül, s a szemünk előtt válik világhatalommá. A Kínai Népköztársaság nyitását és reformlépéseit a kiemelt figyelem mellett aktív vitákkal és szélsőséges véleménykülönbségekkel kísérik a külföldi döntéshozók, a globális tudományos szféra és a nemzetközi közvélemény is.

A PPKE BTK Modern Kelet-Ázsia Kutatócsoport 2018 decemberében a PEACH (Pázmány East Asia Club, Hungary) rendezvénysorozat keretében konferenciát szervez a reform és nyitás program meghirdetésének negyvenedik évfordulója alkalmából a politika okainak, mozgatórugóinak, bel- és külföldi következményeinek feltárására, valamint értékelésére. A konferencia többek között a következő kérdésekre keresi a választ: Melyek voltak a főbb változások az elmúlt negyven évben a társadalom egésze és a kínai emberek számára? Milyen társadalmi és politikai feszültségeket okoz az átalakulás? Hogyan élhet egymás mellett az egypártrendszerű autoritarizmus és a gazdasági liberalizáció? Miért nem alkalmazhatók a bevett politikai és gazdasági megközelítések, illetve magyarázatok a kínai modellre? Milyen korrekciókra lenne szükség a politikában, és milyen további reformlépések várhatók a közeljövőben? Hogyan változott meg Kína helye a világban, miként alakult nemzetközi kapcsolatrendszere az elmúlt negyven évben? A konferenciára sinológusok, politológusok, történészek, közgazdászok és szociológusok jelentkezését várjuk.

A konferencia
– időpontja: 2018. december 1. (szombat) egész nap
– helye: PPKE BTK Sophianum (1088 Budapest, Mikszáth tér 1.)
– nyelve: magyar

A konferenciára 20 perces előadásokat várunk, amelyeket 5 perces vita követ.

A jelentkezéseket 2018. november 4-ig kérjük elküldeni Szász Rékának a keletazsia.konferencia@gmail.com e-mail címre.
A jelentkezésnek az alábbiakat kell tartalmaznia:
– az előadó neve;
– az előadó titulusa és affiliációja;
– az előadás címe;
– az előadás 800–1000 leütés terjedelmű, magyar nyelvű absztraktja.

A konferencia nyilvános. A hallgatói részvétel nem kötött regisztrációhoz.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 

x