Ázsia mozgó határai - konferenciaprogram 2019. október 16.

Elkészült a következő PEACH konferencia végleges programja.

ÁZSIA MOZGÓ HATÁRAI

Ázsia gyarmati múltja a mai napig érezteti hatását azzal, hogy a korábbi gyarmattartó hatalmak annak idején önkényesen, az etnikai, vallási, társadalmi és nyelvi csoportok határainak figyelmen kívül hagyásával jelölték ki az államhatárokat. A történelmi tapasztalatok szerint ezek a határok nem tudtak gátat szabni az emberek, az eszmék, a szellemi és az anyagi javak áramlásának. Van, ahol a határok nem jelentenek többet puszta földrajzi fogalmaknál, s nem tekinthetők valódi választóvonalaknak, a globalizáció és az államhatárokon átnyúló folyamatok felülírják őket. Más esetekben éppen ezek a határok váltak a nemzettudat alapvető építőköveivé, és napjaink politikusai arra esküsznek, hogy mindenáron megvédik őket. Vannak Ázsiában vitatott, porózus és lezárt határok, külső és belső, fizikai és mentális, átjárható és átjárhatatlan, egyértelmű és elmosódó határvonalak, s ezek mind vizsgálatra érdemesek. Ázsia politikai, gazdasági, és társadalmi sokszínűsége, az ázsiai országok integrációs kísérletei, a folyamatos migráció, továbbá a térség növekvő globális jelentősége mind időszerűvé teszik azt, hogy feltérképezzük az ázsiai határokat, az azokon átnyúló és az azok mentén meghatározott identitásokat és kölcsönhatásokat, valamint a legizgalmasabb és legproblémásabb határterületeket.

A PPKE BTK Modern Kelet-Ázsia Kutatócsoport és az MTA BTK Néprajztudományi Intézet 2019. október 19-én konferenciát rendez azzal a céllal, hogy a fizikai és átvitt értelemben vett határok tanulmányozásával elősegítse Ázsia fogalmának, a térség belső viszonyainak, sokirányú folyamatainak és a világra gyakorolt hatásának megismerését. A konferencia során többek között a következő kérdésekre keressük a választ: Hogyan fejlődnek a határok közé zárt és azokon átnyúló nemzetállami és regionális identitások Ázsiában? Milyen országmárkát és közösségtudatot építenek maguknak a sokszínű társadalmakból álló ázsiai államok? Hogyan jelennek meg a területi és határviták a nemzet- és államépítés folyamataiban? Milyen hatást gyakorol a belső és nemzetközi migráció? Milyen hatása van a globalizációnak és a lokalizációnak a kontinens országaiban? Felülírhatják-e a határokat az integrációs törekvések? Milyen a hagyományos nemzetállamiság és a szuverenitás kortárs megítélése Ázsiában? Milyen folyamatok zajlanak a határok mentén?

A programfüzet letölthető innen.

Időpont/Time: 2019. október 19. (szombat) 9:00–17:00 / 9:00 am until 5:00 pm on Saturday 19th October 2019

Nyelv/Language: magyar és angol / Hungarian and English

Helyszín/Venue: PPKE BTK Sophianum, 1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1., 112. és 111. termek

 

PROGRAM/PROGRAMME

Plenáris ülés/Plenary Session:
Mindennek van határa/ There's a limit to everything
112. terem/Room 112.

9:00-9:05 Köszöntő: Salát Gergely
9:05-9:30 Rácz Lajos: Kelet vagy Nyugat: Földrajzi határok és lélektani korlátok
9:30-09:55 Kusai Sándor: Kína kelet-ázsiai bázisú globális nagyhatalmi létének és területi vitáinak fő ellentmondásai
09:55-10:20 Byrappa Ramachandra: Borders and Predatory Nations in India – a perspective on the structural dynamics of domination

10:20-10:45 Kávészünet / Coffee Break

A szekció/Session A:
Meghúzni a határokat/Drawing the lines
112. terem/Room 112.
Elnök/Chair: Kusai Sándor

10:45-11:10 Horváth Csaba: Malajzia – Egy sikertörténet valószínűtlen kezdetekkel
11:10-11:35 Háda Béla: A mianmari határtérség státuszának biztonságpolitikai következményei–belső és külső dimenziók
11:35-12:00 Ruzsbaczky Zoltán: Korea – Egy mozdulatlan határ eltüntetése
12:00-12:25 Lévai Dániel: Postwar Asia plans from Chinese perspective during World War Two

B szekció/Session B:
Nagy játszmák/Great Games
111. terem/Room 111.
Elnök/Chair: Szivák Júlia

10:45-11:10 Szilágyi Zsolt: Államhatár – nemzeti határ. A határon túli mongolság szerepe az anyaország külpolitikai kapcsolataiban
11:10-11:35 Ájben Katalin: Explicit és implicit határkonfliktusok Közép-Ázsiában
11:35-12:00 Bíró Dávid: Cross-border ethno-diplomacy - Pan-Turkism in Central Asia after the collapse of the Soviet Union
12:00-12:25 Vácz István Dávid: A borderland between super powers, Iran's inner development and the geopolitical context during the „Great Game"

12:25-13:30 Ebéd

C szekció/Session C:
Hegyek között, völgyek között/Between mountains and valleys
112. terem/Room 112.
Elnök/Chair: Günsberger Dóra

13:30-13:55 Sági Péter: Nem túllépni egy határt: Az indiai politikai érzékenység egy-egy motívuma
13:55-14:20 Szivák Júlia: A humor határai: indo-pakisztáni sztereotípiák a filmvásznon
14:20-14:45 Stachó Krisztina: Megnyerni Kasmírt, elveszíteni Indiát: Narendra Modi Kasmírról
14:45-15:10 Gaurav Mukherjee: Socio-political discourses on the abrogation of Article 370 in Jammu & Kashmir

D szekció/Session D:
Ki vagyok én?/Who am I?
111. terem/Room 111.
Elnök/Chair: Szilágyi Zsolt

13:30-13:55 Szakáli Máté: Az ASEAN-identitás korlátai
13:55-14:20 Krajczár Gyula: A kínai identitás területi változatai
14:20-14:45 Dévényi Kinga: Beduinok határok közé szorítva
14:45-15:10 Minh Ha Bui: The Vietnamese community in Budapest – some advantages and difficulties in their life in Hungary

15:10-15:35 Kávészünet / Coffee Break

E szekció/Session E:
Sziget fesztivál/ Island Festival
112. terem/Room 112.
Elnök/Chair: Szakáli Máté

15:35-16:00 Klemensits Péter: Egy szigetország határainak problémái Délkelet-Ázsiában: a Fülöp-szigetek esete
16:00-16:25 Cserhalmi Péter Róbert: The flexible border of the Timor Sea, and the sea conventions of the UN
16:25-16:50 Simay Attila: Diaoyu vagy Senkaku szigetek - politikai és gazdasági nyomásgyakorlás a kínai ritkaföldfém és nyersanyag korlátozások nemzetközi jogi esete tükrében

F szekció/Session F:
Egyedül nem megy/ Can't do it by myself
111. terem/Room 111.
Elnök/Chair: Szivák Júlia

15:35-16:00 Papp Bendegúz: Katasztrófák határok nélkül – A katasztrófavédelmi együttműködés problémái az ASEAN-ban
16:00-16:25 Quang Hong Trieu: Border Cooperation through infrastructure connectivity between India and CLMV countries
16:25-16:50 Róma Ádám: Institutionalist approaches to border-disputes: The case of the China-India confidence-building process

FB esemény: https://www.facebook.com/events/1713182355480565/

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

x