Új könyv a kínai alkotmányról 2015. október 15.

Megjelent intézetünk Panta című könyvsorozatának első kötete, amely A kínai alkotmány címet viseli.

A PPKE BTK Nemzetközi és Politikatudományi Intézet és a Typotex Könyvkiadó új könyvsorozatot indított Panta címen, melynek célja, hogy széles értelemben vett társadalomtudományi munkák révén mutassa be a globális világ múltját és jelenét. A cím egyszerre utal az intézményi háttérre – vagyis a zmány Nemzetközi Tanulmányokra –, valamint arra a teljességre és sokszínűségre, amit megragadni hivatott. A sorozat szerkesztője Jany János.

A PANTA könyvek első köteteként a napokban megjelent A kínai alkotmány című könyv, melynek szerkesztője Salát Gergely, a PPKE BTK Kínai Tanszékének vezetője.

Kína hagyományos jogi kultúrája jelentősen eltér a nyugatitól, ugyanakkor a 20. században komoly erőfeszítések történtek arra, hogy a kínai jogot – a kínai sajátosságokat figyelembe véve – modernizálják, s közelítsék a nyugati jogrendszerekhez. Ezen erőfeszítések egyik célja az volt, hogy Kína alkotmányos állammá váljék. Az alkotmányos berendezkedés kiépítése több mint száz éve tart, s a folyamat a mai napig zajlik. A „reform és nyitás" politikájának 1978-as meghirdetése után végképp egyértelművé vált, hogy kiszámítható, modern jogrendszer nélkül nem lehet a gazdaságot modernizálni, Kínát sikeressé tenni. Ehhez pedig szükség van egy korszerű alkotmányra, illetve az alkotmányos szabályok betartására és betartatására. A hagyományok és a politikai rendszer jellegzetességei azonban azt eredményezik, hogy Kínában az alkotmányosságot is másképp értelmezik, mint ahogy az a nyugati világban megszokott.

Magyarországon a világ legnépesebb államának jogrendszere szinte teljesen ismeretlen, noha Kína növekvő globális befolyása elengedhetetlenné teszi, hogy az ország működését meghatározó legfontosabb alapelveket és normákat megismerhessük. A most megjelent kötet – az első magyar nyelvű munka, amely a kínai alkotmánnyal foglalkozik – arra vállalkozik, hogy az olvasókat megismertesse a kínai alkotmány és alkotmányosság történetével, fejlődésével, sajátosságaival, egyes problémás kérdéseivel. A sinológusok és jogászok által írt tanulmányok mellett a kötet tartalmazza a Kínai Népköztársaság jelenleg hatályos alkotmányának hiteles fordítását is, így elsőként teszi elérhetőé magyarul a legfontosabb kínai törvény szövegét. A könyvet nemcsak jogászok forgathatják haszonnal, hanem azok is, akik a modern kínai történelem, politika, társadalom iránt érdeklődnek, hiszen az alkotmányos fejlődés mindig követi azokat a változásokat, amelyek az adott országban végbemennek. S manapság a Kínában végbemenő változásoknál aligha vannak fontosabbak a világon.

A könyv tartalma:

  • Salát Gergely: A mai kínai alkotmány történeti előzményei
  • Jordán Gyula: A Kínai Népköztársaság alkotmányainak történeti áttekintése
  • Koi Gyula: A Kínai Népköztársaság hatályos alkotmányának jellemzői
  • Bóka János: A népi bíróságok a Kínai Népköztársaság alkotmányos berendezkedésében
  • Kormány Attila: Az alkotmányosság és az emberi jogok egyes kérdései Kínában
  • A Kínai Népköztársaság alkotmánya (fordította: Varga Bálint Zsolt)
  • Függelék: A jogi sinológia magyar szakirodalma (összeállította: Koi Gyula)

 A könyv kapható a nagyobb könyvesboltokban, illetve kedvezményes áron megrendelhető a kiadó honlapján.

A könyv adatai: Salát Gergely (szerk.): A kínai alkotmány. Panta Könyvek 1. Budapest, Typotex, 2015, 220 oldal, 2900 ft. ISBN: 978-963-2798-59-2.

x