Csibra Zsuzsanna

Hivatal: Sophianum, 306-os szoba
Telefon: 06-1-235-3030/4160
E-mail: csibra.zsuzsanna@btk.ppke.hu

1994-ben szerzett magyar nyelv és irodalom középiskolai tanári és orientalista (kínai szakos) előadói bölcsészdiplomát.
1995-ben féléves állami ösztöndíjjal a Pekingi Központi Képzőművészeti Főiskolán tanult kínai művészettörténetet.
1997-ben kulturális antropológusi diplomát szerzett.

A diploma megszerzése után a Tan Kapuja Buddhista Főiskolán kezdett tanítani 1998-ban, majd felvételt nyert a Magyar Irodalomtörténeti Doktori Iskolába, ahol a Nyugat és kora alprogramban Kenyeres Zoltán professzor témavezetésével 2004-ben védte meg doktori értekezését summa cum laude minősítéssel. „A kínai szöveghagyomány recepciójának módozatai a XX. századi magyar költők versfordításaiban" című értekezése Tenyérnyi selymen végtelen tér – kínai költők magyarul címmel jelent meg az Irodalomtörténeti Füzetek sorozatban 2006-ban.

Oktatási tapasztalatait jórészt óraadó tanárként szerezte 2000-től 2012-ig kisebb megszakítással a Károli Gáspár Református Egyetemen, ahol a Bölcsészettudományi Kar Japán Intézetében tanított sinológiai tárgyakat: kínai nyelvet, kínai művészettörténetet és irodalmat. 2012-től a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának adjunktusa, 2014-ig a Kínai Tanszék megbízott vezetője, ahol modern nyelvi kurzusok mellett kultúrtörténeti és irodalmi kurzusokat tart. 2012 decemberében az MTA I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya köztestületi tagjává fogadta. 2020-ban habilitált. Kutatási területe a klasszikus kínai költészet, illetve annak magyar fogadtatása.

Publikációk

x