Kozjek-Gulyás Anett

Hivatal: Sophianum, 306-os szoba
Telefon: 06-1-235-3030/4160
E-mail: anettkozjekgulyas@gmail.com

1996-ban szociológia szakos bölcsész diplomát szerzett a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Intézetében. 1992 és 1998 között az ELTE Bölcsészettudományi Karának pedagógia szakán tanult. 1998 és 1999 között állami ösztöndíjasként egy évet töltött a pekingi Népi Egyetemen, 2002-ben féléves ösztöndíjjal a Pekingi Tanárképző Főiskola hallgatója volt. 2006-ban az ELTE BTK-n kínai szakos diplomát szerzett. 2007-ben a Pekingi Nyelvek és Kultúrák Egyetemén egyhónapos nyelvtanári továbbképzésen vett részt. 2008–2012 között az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolája sinológiai programjának ösztöndíjas doktorandusza. 2010–2011 között a Balassi Intézet doktori ösztöndíjasaként egy évet tölt a Pekingi Idegen Nyelvek Egyetemén, 2010 és 2012 között a Pekingi Idegen Nyelvek Egyetemén kínai mint idegen nyelv nyelvtanár szakán tanult, ahol 2012-ben kínai nyelvtanár szakos diplomát szerzett.
2014-ben az ELTE-n summa cum laude minősítéssel PhD fokozatot szerzett „A nyelvtanulási stratégiák szerepe a kínai nyelvtanulásban" című disszertációjával.

2007-től 2010-ig kínai nyelvet oktat az ELTE BTK Kelet-ázsiai Tanszékén, valamint az ELTE Konfuciusz Intézetben. 2008 és 2009 között az ELTE Konfuciusz Intézet megbízott igazgatója. 2009 és 2010 között az ELTE Konfuciusz Intézet program-, majd oktatási igazgatója. 2010-től az ELTE Idegennyelvi Továbbképző Központ képesített nyelvvizsgáztatója, valamint a kínai érettségi vizsgatárgy Érettségi Tételkészítő Bizottságának elnöke. 2013-ben egy félévet a Károli Gáspár Református Egyetemen kínai nyelvet, kínai történelmet, kelet népei tantárgyakat oktatott.

2012-től a Pázmány Péter Katolikus Egyetem sinológia tanszékének adjunktusa. Oktatott tárgyai: kínai nyelv, Kína történelme, Kína modern kori társadalma és gazdasága, Kína jog- és politikatörténete. Kutatási területe a kínai mint idegen nyelv oktatása, illetve a mai kínai társadalom.

Publikációk

x