Salát Gergely

Hivatal: Sophianum, 306-os szoba
06-1-235-3030/4160
E-mail: salat.gergely@btk.ppke.hu

1975-ben született Budapesten. A Pekingi 55. sz. Középiskolában töltött évei után a Peking Egyetem Jogi Karán megkezdett jogi tanulmányait 1996-tól a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi karán folytatta, ahol három szemesztert végzett. 1996–2001 között az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának kínai szakán, majd 2000-től ugyanezen egyetem történelem szakán tanult. 2001-ben az ELTE-n orientalista (kínai) szakos előadóként diplomázott.

2001–2004 között állami ösztöndíjjal részt vett az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolájának sinológiai programjában. 2006-ban „Az ókori kínai Qin állam büntetőjogának rendszere" című értekezésével summa cum laude doktori minősítést szerzett. 2012-ben az ELTE-n habilitált „A korai Han-kor büntetőjogának rendszere az újonnan felfedezett források tükrében" című munkájával.

1997–2001 között a Külkereskedelmi Főiskola (2000-től Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar) Távol-keleti Nyelvi és Kommunikációs Intézetében megbízott előadóként kínai üzleti és sajtónyelvet tanított. 1998 óta az ELTE BTK Kelet-ázsiai Tanszékén (2008-tól Kínai Tanszék) modern és klasszikus kínai nyelvet, filológiát, történelmet, irodalomtörténetet, országismeretet, politikát, taiwani történelmet tanít, korábban gyakornokként, megbízott előadóként, egyetemi tanársegédként, 2007 óta egyetemi adjunktusként, 2013-tól egyetemi docensként. 2006-tól 2012-ig részt vett az ELTE Konfuciusz Intézet munkájában.

2006-tól a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának nemzetközi tanulmányok BA és MA szakán megbízott előadóként kínai kultúrát, taiwani történelmet, kínai nyelvet és politikát oktat. 2013-tól a PPKE BTK főállású oktatója, a Kínai Tanszék egyetemi docense, 2014-től tanszékvezetője, illetve a Modern Kelet-Ázsia Kutatócsoport szakmai igazgatója. 2018-tól 2021-ig a Nemzetközi és Politikatudományi Intézet vezetője. 2014-től az MTA Orientalisztikai Tudományos Bizottságának tagja, 2017-től 2021-ig titkára, 2021-től alelnöke. Szakterülete a kínai jog-és intézménytörténet, illetve a mai kínai politika és társadalom.

Publikációk

Letölthető cikkek és könyvek

x