Kulturális hagyomány a modern kelet-ázsiai államban - konferencia 2016. április 1.

Április 8-án nagyszabású konferencia társszervezője lesz a Modern Kelet-Ázsia Kutatócsoport.

Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézet, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Modern Kelet-Ázsia Kutatócsoport, valamint az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Távol-keleti Intézet és az ELTE Konfucius Intézet

KULTURÁLIS HAGYOMÁNY A MODERN KELET-ÁZSIAI ÁLLAMBAN

címmel konferenciát rendez.

A konferencia ideje: 2016. április 8. (péntek) 9:00-18:30

A konferencia helye: ELTE BTK, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F

A konferencia programja letölthető innen, absztratfüzete innen.

Ma már evidencia, hogy a távol-keleti térség gazdasági és politikai súlya az elmúlt évtizedekben jelentősen megnőtt. Kínát, Japánt, Indiát vagy Dél-Koreát ma a világ vezető nagyhatalmai között tartják számon, a térség államainak érdekérvényesítő képessége egyre jelentősebb. Szintén egyre fontosabb szereplői a világgazdaságnak és -politikának Kelet-, Dél-, Délkelet- és Közép-Ázsia kisebb államai. Miközben sokan a távol-keleti térséget egységes tömbként szemlélik, elmondható, hogy az itt található országok egymástól jelentősen különböző fejlődési utakat jártak be, nemcsak a második világháború utáni időszakban, hanem az elmúlt egy-két évtizedben is. Közös pont azonban, hogy az újjáalakuló, gazdaságilag és politikailag is átstrukturálódó hatalmas régió minden országában igen jelentős szerepe van a nemzeti hagyományok megőrzésének, fenntartásának s gyakran újrafogalmazásának.

A konferencia arra keresi a választ, hogy az egyes országok társadalmi, politikai, sőt bizonyos esetekben gazdasági életében milyen sajátos szerepe van a nemzeti kultúrának, illetve a nemzeti kultúra gondozásának? Hogyan játszik ez szerepet az identitás megteremtésében és alakításában, a „nemzetkonstrukcióban"? A történeti és kulturális hagyomány alapján az egyes országok hogyan határozzák meg szerepüket a térségben? Milyen példákat találunk a hagyományos kultúrára is épülő „puha erő" alkalmazására vagy az önálló történeti hagyomány újjáépítésére? Hogyan alakulnak a nem államalkotó népek, nemzeti kisebbségek kultúrateremtő törekvései? Milyen hagyományos elemek játszanak szerepet a térség folyamatosan zajló modernizációjában? Milyen lehetőségei vannak a nemzeti kultúráknak a globalizáció korában? Hogyan kezdték a modern piaci környezetben brandként használni a hagyományos kultúra egyes elemeit?

A program:

PLENÁRIS ÜLÉS – RÉGI HAGYOMÁNYOK ÚJ ARCAI

Angol nyelven!

PLENARY SESSION: NEW FACES OF OLD TRADITIONS

In English!

Helyszín/Venue: Kodály terem
Elnök/Chair: Gergely Salát

9:00-9:10 Opening remarks: Gergely Salát

9:10-9:30 Sándor Kusai: The latest migration of Confucius and the deep streams of contemporary Chinese political civilization

9:30-9:50 Judit Hidasi: Japan's quest for identity in the context of globalization

9:50-10:10 S. Shobha Kiran: The power of 'Good Luck' & 'Bad Luck' superstitions on economic development in India

10:10-10:30 Ágnes Birtalan: Shamanism in the service of politics – Mongolian and Korean examples from the 20th and 21st centuries on the „invented tradition" model

10:30-10:45 Discussion

10:45-11:05 Kávészünet


KÍNAI ÁLOM – KÍNAI ÁLLAM

Helyszín: Kodály terem

Elnök: Birtalan Ágnes

11:05-11:25 Juhász Ottó: Kína – Hagyomány, modernizáció, identitás

11:25-11:45 Krajczár Gyula: A kínai állami hagyomány, mint a legitimitás és a hatékonyság egyik forrása

11:45-12:05 Muszka Katalin: Felemelkedési alternatívák – Kínai politikai fejlődési modellek

12:05-12:20 Vita


ÜZLET ÉS HAGYOMÁNY

Helyszín: I. em. 15/1.

Elnök: Hidasi Judit

11:05-11:25 Bánhidi Ferenc: A hagyományos üzleti kultúra hatása a kínai modernizációra Wu Xiaobo kutatásai alapján.

11:25-11:45 Vihar Judit: A Gendzsi monogatari tükröződései a japán társadalmi, politikai és gazdasági életben

11:45-12:05 Simon Szabina: A japán média – A politikai döntéshozatalt befolyásoló hírügynökségek és újságok

12:05-12:20 Vita

12:20-13:30 Ebédszünet

ÉPÍTÉS ALATT

Helyszín: Kodály terem

Elnök: Szilágyi Zsolt

13:30-13:50 Papp Melinda „Hagyomány" mint konstrukció és ideológia. A „hagyomány" politikai és gazdasági szerepe Japán modern történelmében (1868–2016)

13:50-14:10 Sárközi Ildikó Gyöngyvér: A történelem árnyéka. Történelemről és identitásról a sibék példáján

14:10-14:30 Ramachandra Byrappa: A nemzeti és a népi kultúra külön útjai Indiában. Nyílnak-e százszorszépek a kaktusz árnyékában?

14:30-14:50 Klemensits Péter: A fegyveres erők nemzetépítésben betöltött speciális szerepe a Fülöp-szigeteken a történelmi tapasztalatok tükrében

14:50-15:05 Vita


KAPCSOLATOK KULTÚRÁJA

Helyszín: I. em. 15/1.

Elnök: Kusai Sándor

13:30-13:50 Wang Qiuping: A kulturális és oktatási cserekapcsolatok szerepei a kínai-magyar viszonyban

13:50-14:10 Breuer-Zehevi Ádám Dániel: Hogyan kell egy nyelvet „globalizálni", avagy egy lingua franca megteremtése

14:10-14:30 Lukács József: Nemzettudat és regionális kultúraépítés az ASEAN közösségnél

14:30-14:50 Kuragane Kei: „Feltalált" koreaiak az „elképzelt" japán közösségben

14:50-15:05 Vita

15:05-15:25 Kávészünet


HATALOM ÉS HAGYOMÁNY

Helyszín: Kodály terem

Elnök: Szilágyi Zsolt

15:25-15:45 Csoma Mózes: A Koreai-félsziget két államának viszonya Kogurjó és Silla örökségéhez

15:45-16:05 Juhos Anna: Hindu nacionalista nemzetépítés és növekvő hatalmi ambíciók

16:05-16:25 Szakáli Máté: A hagyomány reneszánsza az indonéz politikában

16:25-16:40 Vita


(TÚL)ÉLŐ TRADÍCIÓ

Helyszín: I. em. 15/1.

Elnök: Szivák Júlia

15:25-15:45 Csibra Zsuzsanna: A modern kínai líra klasszikus alapjai

15:45-16:05 Bagi Judit: Őskultusz a Délnyugati Selyemút mentén

16:05-16:25 Révész Ágota: A hagyományos kínai színház és a kulturális identitás

16:25-16:40 Vita

16:40-17:00 Kávészünet


APRÓPÉNZRE VÁLTVA

Helyszín: Kodály terem

Elnök: Salát Gergely

17:00-17:20 Szilágyi Zsolt: Dzsingisz modern örökösei. A mongol identitáskeresés és a hagyomány piacosítása

17:20-17:40 Szabó Balázs: Nemzeti kultúra vagy kulturális export? Harci művészetek a modern japán államban

17:40-18:00 Szivák Júlia: Jóga: szútráktól a Guiness-rekordig

18:00-18:15 Vita


MEGÚJÍTVA MEGŐRIZNI

Helyszín: I. em. 15/1.

Elnök: Szakáli Máté

17:00-17:20 Farkas Ildikó: Modernizáció tradícióval – a japán példa

17:20-17:40 Tóth Erzsébet: Bhután – hagyományőrzés és modernizálás

17:40-18:00 Vadász Fruzsina: „Smart Power" a japán jogrendszerben (a nemzetalkotás és a nemzetközi kapcsolatok terén): az alternatív vitarendezési módok

18:00-18:20 Umemura Yuko: A japán császári csalá mai szerepe

18:20-18:30 Vita

18:30-21:00 Vacsora az XO Bisztroban.

 

x