Klemensits Péter

Hivatal: Sophianum, 306-os szoba
Telefon: 06-1-235-3030/1010
E-mail: klemensits.peter@btk.ppke.hu 

Egyetemi tanulmányait az ELTE Bölcsészettudományi Karán végezte, ahol 2007-ben történelem szakos okleveles bölcsész diplomát szerzett. Angol és francia nyelvből középfokú állami nyelvvizsgát tett, majd tanulmányait a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi Doktori Iskolájában folytatta, ahol hadtörténelemből 2012-ben PhD fokozatot szerzett.

Az egyetemi diploma megszerzését követően kezdetben mint vendégelőadó tartott órákat az ELTE BTK Délkelet-Ázsia Központjában, majd 2009–2012 között megbízott előadóként Délkelet-Ázsia 16–21. századi történelmét oktatta. Délkelet-Ázsia történelme és kultúrája témájában előadássorozatot szervezett, és részt vállalt a délkelet-ázsia minor elindításában. 2012-ben a Tan Kapuja Buddhista Főiskolán tartott vendégelőadásokat buddhizmus és háború témakörben. 2012–2014 között a PPKE BTK Nemzetközi Tanulmányok tanszék megbízott előadója. 2014 szeptemberétől a PPKE BTK Modern Kelet-Ázsia Kutatócsoport tudományos segédmunkatársa, 2015-től külső munkatársa. Fő kutatási területe Délkelet-Ázsia történelme (16. századtól napjainkig) és a 20. századi hadtörténelem, valamint biztonságpolitika, mely témákban számos tanulmánya látott napvilágot.

Publikációk

x